Bestill time med SMS

Send til 2097:

FAGERBORG fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FAGERBORG 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Den elektronisk legejournalen

Kontoret har et felles elektronisk journalsystem. Det innebærer at leger og medarbeidere på kontoret kan finne frem journalopplysninger på alle pasienter i arkivet når dette er nødvendig for pasientbehandlingen. 

 

Det er din fastlege som har ansvar for at legejournalen holdes oppdatert med hensyn til arbeidsgiver, telefon, faste medisiner, tidligere sykdommer og andre viktige opplysninger. Til dette kontinuerlige arbeidet trenger vi din hjelp. Gi oss beskjed ved skifte av adresse, telefon, spesielt mobiltelefon og arbeidsforhold. 

 

Medisinske opplysninger fra tidligere lege overføres ikke automatisk. De fleste legekontorer kan nå overføre journalen elektronisk til nytt legekontor. Pasienten må selv gi beskjed om dette til gjeldende legekontor. 

 

Ved innleggelse på sykehus er det viktig at du oppgir hvem som er din fastlege slik at vi får epikrisen med opplysninger om sykehusbehandlingen. 

 

Praktisering av taushetsplikt:

Journalopplysninger er fortrolige. Vårt samarbeid om pasientbehandlingen her på kontoret gjør det nødvendlig med en begrenset intern utveksling av informasjon om pasienter. Vi etterlever helsepersonellslovens pålegg om taushetsplikt.