Senteret sitt bannerbilde

Førde Legesenter

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som råd.
Når du ringer er det viktig at du fortel legesekretærane våre kva det gjeld. Dei kan ofte hjelpe deg, og dei må også prioritere for legen.
Det er stor trafikk på sentralbordet vårt og difor av og til litt ventetid.
Du kan også bestille time og liknande via SMS. Sjå ramma til høgre. Treng du time på dagen må du ringe oss.

DU KAN IKKJE BRUKE SMS FOR AKUTT TIME.

Informasjon om legevakt Førde kommune


Du vil i tillegg finne ein del informasjon om legesenteret her. Elles er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ynskjer det 57 72 21 50. Vi held til i Rødekors bygget 1. og 2. etasje.

 

 

Gratis HPV-vaksine til kvinner som er fødde i 1991 og seinare

Alle kvinner som er fødde 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet vert i november 2016. 

Kvinner fødde i 1997 eller seinare som ikkje tok vaksina då den vart tilbydd gjennom barrnevaksinasjonsprogrammet kan møte på ein av dei aktuelle datoane for vaksinering. Tilbodet er gratis.

 

Vaksineringsprogram i Førde:

Vaksineringa  startar i slutten av november med første vaksinerunde. For å få ein varig beskyttelse mot HPV-infeksjon er det avgjerande at du også deltek i andre og tredje runde, som vert i januar og juni 2017. 

 

Vaksinerunde 1: 

  • Kvinner som er fødde i -91, -92 og -93 møter på Førde Legesenter tysdag 29. november eller tysdag 6. desember, begge dagar kl. 16:00–18:00.
  • Kvinner som er fødde i -94, -95 og -96 møter på Førde Helsestasjon (3. etg Rådhuset) onsdag 30. november eller onsdag 7. desember, begge dagar kl. 16:00–18:00.

 

Vaksinerunde 2: 

  •  -91, -92 og -93 møter på legesenteret tysdag 10. januar eller tysdag 17. januar. Kl. 16:00–18:00.
  • -94, -95 og -96 møter på helsestasjonen onsdag 11. januar eller onsdag 18. januar. Kl. 16:00–18:00

 

Vaksinerunde 3: 

  •  -91, -92 og -93 møter på legesenteret tysdag 6. juni eller tysdag 13. juni. Kl. 16:00–18:00. 
  • -94, -95 og -96 møter på helsestasjonen onsdag 7. juni eller onsdag 14. juni. Kl. 16:00–18:00.

 

 Du vil bli påminna om vidare oppfølging når du får 1. vaksine.

Meir informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folhehelseinstituttet

helsenorge.no