Bestill time med SMS

Send til 2097:

FL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Førde Legesenter

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som råd.
Når du ringer er det viktig at du fortel legesekretærane våre kva det gjeld. Dei kan ofte hjelpe deg, og dei må også prioritere for legen.
Det er stor trafikk på sentralbordet vårt og difor av og til litt ventetid.
Du kan bestille time og fornye resept på faste medisinar via SMS/online timebok.Treng du time på dagen må du ringe oss.

DU KAN IKKJE BRUKE SMS FOR AKUTT TIME.

Informasjon om legevakt Førde kommune


Du vil i tillegg finne ein del informasjon om legesenteret her. Elles er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ynskjer det 57 72 21 50. Vi held til i Rødekors bygget 1. og 2. etasje.

 

Ny fastlegevikar

Dorte Poder sluttar som fastlege hos oss 15. november.

Henriette Moe er tilsett i hennar stilling, men ho har permisjon til hausten 2020. Ingar Baklien vert fastlegevikar i denne perioden.

 

 

Videokonsultasjon.

Nokre av våre fastlegar tilbyr no konsultasjon via video https://forde.confrere.com/

 

 Forskningsprosjekt 

 NORSE FEEDBACK-TILBAKEMELDING OM PSYKISK HELSE I   FASTLEGEKONSULTASJONEN.

Fleire av våre legar er med på å samle inn opplysningar til  dette forskningsprosjektet. Du kan ved neste konsultasjon bli invitert til å delta, dette er sjølvsagt heilt frivillig. 

Du finn meir informasjon om NORSE på heimesida deira.