Bestill time med SMS

Send til 2097:

FL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Kven kan bestille time?

Har du fastlege ved Førde legesenter, eller er skuleelev med bustad i Førde kommune.

Byte fastlege ?

Oppheld du deg i Førde kommune og treng akutt hjelp i vår opningstid.

 

Overføring av journal

Overføring av journal fra tidlegare fastlege går ikkje automatisk. Du må sjølv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.

Her finn du fullmaktskjema:

Korleis bestile time?

- du kan bestille på nett

- SMS

- telefon 57 72 21 50

Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss eller send FL+ fødselsdato og namnet ditt med av bestillinga eller ynskje om endring av time til 2097. Dette må skje innan 24 timer før konsultasjonen, avbestilling etter det vert fakturert.  

Kva kostar det?

Enkel kontakt for henting av sjukmelding o.l. kostar NOK 65,- (takst 1h). Tenesta er gratis for pasientar med frikort, born under 16 år, gravide, yrkesskade m fl. Når sjukmelding, rekvisisjonar og henvisningar vert sendt, kjem det til eit ekspedisjonsgebyr på NOK 56,- (takst 8). Dette inngår ikkje i frikortet og må alltid betalast av pasienten.

Korleis bestille resept på faste medisinar?

Sjekk om du har fleire utak på faste medisinar først. Du finn oversikt her
Treng du fornying, ring oss.
Huks å bestille reseptar i god tid, spesielt før feriar.


Beroligande medisinar, sovetablettar, og vanedannande medisinar kan kun utleverast etter konsultasjon hjå lege, eller etter avtale med fastlegen.

Attestar og korttidssjukemeldingar

Attestar krev vanlegvis konsultasjon hos lege. Alle sjukemeldingar krev konsultasjon hjå lege

Dobbeltime ved:

- 1. svangerskapskontroll

- Spiralinnsetting/skifting

- Fjerning av føflekkar

- Enkelte attestar som offshoreattest, utvida helseattestar o.l.                                

Det er ikkje høve til å bestille dobbelttime pga mange problemstillingar