Bestill time med SMS

Send til 2097:

FL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Prisar


 

Vi anbefaler våre pasienter å betale med kort, har du ikkje betalingskort ta kontakt med ekspedisjon.

 All betaling via terminal.

Fakturering og innkreving vert administrert av Credicare
Dersom du går utan å betale, vil du automatisk få tilsendt giro.
Ved all girobetaling vil det bli lagt til eit gebyr på kr 59,-.

Spørsmål vedrørande faktura skal rettast til Førde Legesenter.

Sjølv om du får tilsendt frikortet automatisk i posten, har du sjølv ansvar for at frikortet vert registrert i journalen din på legesenteret.

 

Eigenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos lege uten spesialistutdanning Kr. 155,-
Konsultasjon hos lege med spesialistutdanning Kr. 262,-
Blodprøve utenom legetime Kr. 100.-
Blodprøve i forbindelse med legetime Kr. 55.- i tillegg.

Egenandelstaket for 2019 er kr 2.369,- Kva er frikort?

Anna som ikkje inngår i frikortgrunnlaget

Sending av journal post av journal kr.200,-

Tillegg for konsultasjon/sjukebesøk for pasientar utanfor fastlegeordninga kr.116,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Gynekologisk undersøking, enkle elastiske bind m.m kr.62,-

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. kr.93,-

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m kr. 131,-

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. kr. 177,-

Tillegg for spesielt materiell, medisinar, spiral, kateter, gips, vaksiner

Ortroser m.v. Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsending av reseptar, rekvisisjonar, tilvising osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ynskje frå pasient. Kr. 59,-

For bestilling av enkelttime som avbestillast seinare enn 24 timar før avtalt time, eller ikkje benyttast hos allmennlege/spesialins. Kr. 160/257,-

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret, belaste pasient for legekontorets kostnader for dette. Etter kostnad.

 

VAKSINEPRISAR FØRDE KOMMUNE

Boostrix polio kr. 350,-

Engerix barn/vaksen kr. 200/300,-

Epaxal kr.250,-

Ixiaro kr. 850,-

Nimenrix ACWY kr. 450,-

Repevax kr. 200,-

Pneumovax kr. 400,-

Stamaril kr. 450,-

Tetravac grunnvaksine kr. 350,-

Tico Vac junior/vaksen kr. 350/400,-

Typhim VI kr. 250,-

Twinrix barn kr. 400,-

Twinrix vaksen kr. 550,-

Verorab kr. 600,-

 

Prisliste konsultasjon vaksinering.

 

Konsultasjon 1. gong vaksne kr.200,-

Konsultasjon 1. gong barn u/16 årkr.150,-

Konsultasjon 2. gong og seinare vaksne kr.150,-

Konsultasjon 2. gong og seinare barn u/16 år kr.100,-

Familie kr. 400,-

Ikkje møtt til konsultasjon (avbestilling < 24 t) kr.200,-

Utskriving av internasjonalt vaksinekort kr.100,-

Influensavaksine, risikogrupper og 65 år + (Vaksine inkludert) kr.150,-

Influensavaksine andre (Vaksine inkludert) kr.200,-

I tillegg til konsultasjonsprisen , kjem også legehonorar på kr 56,- for alle vaksiner når den vert sett på dagtid.