Bestill time med SMS

Send til 2097:

FL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Reisevaksinasjon

 Mange alvorlege sjukdommar kan førebyggast med vaksinasjon. Før reise kan det være aktuelt med vaksinasjon mot sjukdommar ein ikkje tidlegare er vaksinert mot eller oppfriskningsdoser av vaksiner ein har fått tidligare.  Her finn du oversikt over din vaksinasjonsstatus

 Behov for vaksinasjon må vurderast i forhold til den epidemiologiske situasjonen til eikvar tid, type reise, reisa si varigheit og den reisande sin helsetilstand, alder og tidlegare vaksinasjonsstatus. 

Vi tilbyr time til vaksineinformasjon og vaksinering til dei som har fastlege ved Førde legesenter eller er innbyggarar i Førde kommune. Ta med ferdig utfylte registreringsskjema til konsultasjon. Skjema finn du her:

 

Hugs å bestille time i god tid!

Vi registrerer alle våre vaksinasjonar i det nasjonale vaksinasjonsregisteret- SYSVAK. http://www.fhi.no/helseregistre/sysvak

Ynskjer du å reservere deg mot dette, gi beskjed ved konsultasjon.