For sesongen 2019/2020 vil mottak og distribusjon bli ca. 1 måned forsinket. Normalt mottar Folkehelseinstituttet sesonginfluensavaksine til de anbefalte målgruppene i august/september, og distribuerer vaksinen videre til kommuner og helseforetak i september/oktober.For sesongen 2019/2020 var det stor usikkerhet rundt ett av de to influensa A-virusene som skal inngå i vaksinen, og WHO sin anvisning kom derfor ca. 1 måned senere enn normalt. ut-leveringsdato blir sannsynligvis månedsskiftet oktober/november.

 

Nær 1,5 millioner mennesker i Norge tilhører gruppen med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Er du en av dem? Se folkehelseinstituttets hjemmesider for mer informasjon: https://www.fhi.no 

Fortunen Legekontor tilbyr denne vaksinen for pasienter i risikogruppen samt pneumokokkvaksinen. Ta kontakt med oss på tlf for å avtale tid.