https://helsenorge.no/

 

Sjekk hvilke råd tiltak som gjelder for deg

Ta koronasjekk her.

 

https://koronasjekk.no/

 

Denne nettsiden driftes av leger og sykepleiere, men vil ikke besvare individuelle forespørsler fra pasienter eller pårørende angående smitte, symptomer eller helserelaterte problemstillinger generelt jfr helsepersonellovens § 4 om forsvarlighet og §39 om journalplikt.