Ekstra åpningstider i helgen på grunn av korona 

Lørdag fra kl:12:00 - 14:00

Søndag fra kl:12:00 - 14:00

Dette gjelder kun frem til viruset er over 

NB:ikke møtt opp på legekontoret de dagene det er kun telefon konsultasjon/råd /veiledning.