Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Nye leger ved Forus legesenter

2. mars 2021

Fra og med 01.03.2021 vil lege Farzana Islam jobbe som vikar for Ivar Thomsen. Det betyr at Farzana Islam nå har overtatt ansvaret for Ivar Thomsens pasienter, foreløpig til 30.11.2021. Som pasient behøver du ikke å gjøre noe i den anledning.

Lege Robert Wilhelm Joseph jobber fra 01.01.2021 i 50 % stilling sammen med lege Bård T. Moe, og deler pasienter på Bård T. Moes liste.

Vi håper på fortsatt godt samarbeide med våre pasienter.