Senteret sitt bannerbilde

HELSENORGE

Helsenorge.no er et offentlig nettsted for innbyggere og pasienter i Norge. Informasjonsinnholdet leveres fra mange offentlige helseaktører og det inneholder god informasjon om mange typer sykdom og behandling.

Man kan her finne lenker til å logge på mineresepter, kjernejournal, mine vaksiner, skifte fastlege blant annet.

Forberedelse til timen hos fastlegen finner du her: forbered-deg-til-timen-til-fastlegen . Denne kan være nyttig å lese i forkant av ditt møte med fastlegen.