Bestill time med SMS

Send til 2097:

FREKHAUG fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FREKHAUG 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Frekhaug Legesenter

Velkomen til Frekhaug legesenter. Du som har fastlege ved vårt legesenter kan bestille time og fornye reseptar pr SMS eller internett.

Dei fleste av våre fastlegar har no "time same dag". Det betyr at du må ta kontakt med oss den dagen du ønskjer time, evt. kvelden før på denne nettsida, eller via "melding til kontoret" på helsenorge.no. Eventuelt på telefon samme morgon. Det vil verta tildelt time dagen etter så langt det er ledige timar. Du kan få melding om å ta kontakt igjen neste dag hvis det er fullt eller legen av ulike årsaker ikkje er på kontoret. NB! Hugs å skrive årsak til timebestilling, og om du heller ønskjer telefonkonsultasjon! 

Vi har 2 løysingar for elektronisk kontakt:

1) Helserespons sine tenester; integrert i denne nettsida eller i eigen app. For meir informasjon og prisar: klikk "Bestill time på nett" eller "Bestill resept på nett". Gjeld timebestilling og reseptbestilling (betalingsteneste).

2) Digital dialog gjennom www.helsenorge.no; reseptbestilling og e-konsultasjon/"melding til kontoret". Det er og mogleg å tinga time hjå fastlegane via helsenorge, men ikkje til fastlegevikarar eller turnuslege. Sjå under for info og prisar (offentlege takstar)

Du kan og bestille time ved personleg oppmøte eller på telefonnummer 56 17 11 10. I periodar kan det vere stor pågang på telefonen. Om det ikkje hastar, eller du ikkje skal bestille akuttime, ber vi om at du venter med å ringe til etter kl 09:30.

Ventetid på uprioritert time kan av og til vere inntil 4 veker. I ferietida kan ventetid til din fastlege vere lenger. Det er ofte mogeleg å få time hos turnuslege tidlegare.

 

Nødnummer: 56 17 11 13 (Kvardagar 08:00-15:30). 

Nødnummeret skal brukast berre ved behov for øyeblikkelig legehjelp, evt. ring 113.

For vanlege akuttimar: ring vanleg nummer 56 17 11 10.

 

Ved akutt fare for liv og helse: ring tlf 113.

 

Meir informasjon om kommunale helsetenester finn du på Alver Kommune si heimeside.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Redusert bemanning i uke 50.

15. desember 2021

På grunn av høyt sykefravær er det dessverre redusert bemanning på legekontoret 16 og 17 desember.

Dersom du skal bestille resept ber vi om at du gjør dette ved å logge deg på Helsenorge. Dersom du likevel må ringe for resept ber vi deg om å vente med dette til etter kl.10.00. Dette vil avhjelpe telefonkøen på morgenen.

Vi vil og be om at du prøver å bestille time hos fastlegen din ved å logge deg inn på Helsenorge. Disse timene er tilgjengelig fra kl.16. dagen før den dag du ønsker time. Det er IKKE mulig å bestille frem i tid, kun til neste dag. Dersom legen er vekke neste dag av en grunn, vil du ikke finne timer der. Det er svært viktig at du oppgir årsak til timebestillingen.

Vi vil selvfølgelig prøve å hjelpe så mange som mulig som trenger legetime eller har spørsmål, men det kan bli endel venting både på telefon og laboratoriet. Telefonen vil ved svært redusert bemanning bli stengt kl.14.

Ber om forståelse for dette og takker for din tålmodighet. Beklager ulempene dette medfører!

Redusert bemanning ved Frekhaug Legesenter

23. november 2021

Grunna sjukdom er det dessverre redusert bemanning på legekontoret i dag og påfølgende 2 dager. Reseptar kan du bestille via helserespons eller helsenorge. 

Beklagar ulempene dette medfører!

Stengt 02.11.21 fra kl.14.00.

2. november 2021

Frekhaug Legesenter har stengt på grunn av møte i dag 02.11.21 fra kl.14.00. 

 

INFLUENSAVAKSINERING ved Frekhaug Legesenter

18. oktober 2021

Er du i risikogruppene får du tilbud om influensavaksinering ved Frekhaug Legesenter. Dette blir drop-in via timer via ambulanseinngang på følgende datoer:

27.10.21 kl.0930-1200 og kl.1230-1400

03.11.21 kl.0930-1200 og kl.1230-1400

10.11.21 kl.0930-1200 og kl.1230-1400

Av erfaring kan det bli endel kø den første dagen, så dersom du kan vente til uken etter er det å anbefale. 

Telefonproblemer ved Frekhaug Legesenter

21. september 2021

Vi har problemer med telefonen på legesenteret. Ber om at du ringe tilbake senere dersom du har mulighet til det. Beklager ulempen dette medfører.

Redusert bemanning ved Frekhaug Legesenter

16. september 2021

Det er i dag lite bemanning på legekontoret pga sykdom. Ber om at dere ringer en annen dag dersom det kan vente. Beklager ulempene dette medfører.

Fastlege Lars Moland - Permisjon

14. september 2021

Fastlege Lars Moland har permisjon fra 20.09 - 19.11.21.

Vikaren hans heiter Nina Sass. 

Telefonproblemer ved Frekhaug Legesenter

6. september 2021

Det er for øyeblikket store problemer med telefon. Beklager ulempene dette medfører. 

Redusert bemanning på legekontoret.

30. august 2021

Grunna sjukdom er det dessverre redusert bemanning på legekontoret i dag og påfølgende 2 dager. Reseptar kan du bestille via helserespons eller helsenorge. 

Beklagar ulempene dette medfører!

Telefonproblemer ved Frekhaug Legesenter

17. august 2021

Det er for øyeblikket telefonproblemer ved Frekhaug Legesenter. Beklager ulempene dette medførerer. Vi jobber med å få ordnet dette. 

Telefonproblemer ved Frekhaug Legesenter

26. juli 2021

Vi har i dag store problemer med telefon og data. Vi er i tillegg underbemannet. Ber om at dere venter med å ringe oss dersom det ikke er akutt. Blodprøver kan kun taes i dag dersom det er akutt. Ber om forståelse for dette og beklager ulempene dette skaper. 

 

Informasjon angående Covid-19 vaksine frå Janssen.

25. juni 2021

Covid-19 vaksine fra Janssen vert ikkje tilbode ved Frekhaug Legesenter. Ved ønskje om Janssen vaksine, må du venda deg til private helseaktører. Du kan lese meir om vaksina på helsenorge.no.

Ferieavvikling ved Frekhaug Legesenter.

25. juni 2021

Følgende leger har ferie i uke 25(delvis)-26-27-28:

Dr. Nordrik

Dr. Iwen

Dr. Stokke

Følgende leger har ferie i uke 29-30-31-32:

Dr. Moland

Dr. Aadland Wold

 

Dr. Alvarez har ferie uke 27-28

LIS1 lege Helge Strand har ferie uke 27-31-32

 

Vi gjør oppmerksom på at funksjoner som e-konsultasjon og e-kontakt ("melding til kontoret") på helsenorge.no er stengt for legene som har ferie.

Følgende leger er IKKE tilstede på legekontoret i uke 25

22. juni 2021

Mandag: Dr. Alvarez, Dr. Moland

Tirsdag: Dr. Alvarez, Dr. Moland

Onsdag: Dr. Alvarez, LIS1 lege Helge Strand, Dr. Stokke 

Torsdag: LIS1 lege Helge Strand, Dr. Stokke 

Fredag: Dr. Stokke, Dr. Alvarez, Dr. Iwen, Dr. Nordrik

 

Frå måndag 19. april opnar me opp igjen for timebestilling på Helsenorge.

14. april 2021

Frå måndag 19. april opnar me opp igjen for timebestilling på Helsenorge. Dette vil gjelda for fastlegane Astrid B. Nordrik, Lars Moland, Henny R. Stokke og Wolfgang Iwen. Dei 3 førstnemte har "time same dag" - det vil seia at timane vert tilgjengeleg på Helsenorge dagen før frå kl. 16:00. For dr. Iwen som har vanleg timebok vil timar 6 veker fram vera tilgjengeleg.                      Vanleg rutine med "vent i bil til legen ringjer deg" vil framleis gjelda. Hvis det ikkje er timar igjen kan du prøva dagen etterpå eller ta kontakt på telefon 56171110 eller via våre heimesider/helserespons. (www.frekhauglegesenter.no) For dei som har vikarlege er det dessverre ikkje mogleg å nytta seg av denne ordninga. 

VIKTIG INFORMASJON OM SMITTEVERN: Om du har behov for time ved symptom på luftvegssjukdom eller Covid-19, KAN DU IKKJE NYTTA TIMEBESTILLING VIA HELSENORGE, MEN ISTADEN RINJGA OSS FOR TIME PÅ SMITTEROM, telefon 56171110. 

Ny vikarlege for Tord Moltumyr sin pasientliste.

24. mars 2021

Jessica Cano Alvarez er no tilsett som vikarlege for Tord Moltumyr. 

Ho er på kontoret onsdager og torsdager. 

Redusert bemanning

7. desember 2020

Beklageligvis er det i heile veke 50 redusert bemanning på legekontoret, og kapasiteten vår vert sterkt ramma av det. Det kjem til å føra til kø på telefon og i luke. Blodprøvar og anna som ikkje hastar set me pris på om du kan vurdera å venta med å ta.

Me vil gjera vårt beste for å hjelpa alle, men ber om forståing for denne spesielle situasjonen me står oppe i no. 

Redusert bemanning på kontoret

17. november 2020

Grunna sjukdom er det dessverre redusert bemanning på legekontoret i dag og påfølgende 2 dager. Reseptar kan du bestille via helserespons eller helsenorge. 

Beklagar ulempene dette medfører!

Frekhaug legesenter held stengt fredag 20. november frå kl. 12:00

10. november 2020

Grunna internundervisning vert legekontoret stengt frå kl. 12:00 og ut dagen fredag 20. november 2020.

Ved behov for akutt hjelp i tidsrommet, ring Nordhordland legevakt på telefon 116 117.

Redusert bemanning på legekontoret måndag 02.11.2020

2. november 2020

Grunna sjukdom er det i dag dessverre redusert bemanning på legekontoret. Det kan føra til kø i ekspedisjon, på telefon og laboratoriet. For ting som ikkje hastar, vennligst vent med å ta kontakt. Reseptbestilling kan gå via helsenorge og helserespons. 

Beklagar ulempene dette medfører for deg som pasient. 

 

Les flere artikler