Bestill time med SMS

Send til 2097:

FREKHAUG fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

FREKHAUG 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste

Prisar gjeldande frå 1.juli 2020
(eigendel vert rapportert automatisk til HELFO kvar 14.dag)
Eigendel 2020 er p.t. 2.460,-

 

 Gebyr (ikkje eigendel)

 

Materiale, attestar m.v. – tilleggsprisar (ikkje eigendel)

Manglande oppmøte til avtalt time/ikkje avbestilt time innan 24 timar før, vert belasta med eit gebyr på kr 160/259,- + fakturagebyr. Dette må og betalast av dei som ellers har fri eigendel!

Hugs at du kan avbestille time på internett eller mobil. Sjå www.frekhauglegesenter.no

Har du BankID kan du enkelt bestille time hjå fastlege på www.helsenorge.no eller ved at du laster ned APP`en helsenorge på din mobil. Her kan du også kontakte kontakte fastlege/legekontoret elektronisk.

 

Alle prisar følgjer
”Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege”.