På grunn av situasjonen med koronaviruset, er vi spesielt varsomme på eventuelle symptomer på luftveisinfeksjoner. Dersom du har ett av følgende symptomer eller på annen måte mistenker at du kan være smittet, må du ringe legekontoret og gjøre avtale før du møter opp.

  • Feber
  • Vond hals
  • Hoste
  • Snørring/tetthet i luftveier

En del pasienter vil bli bedt om å vente utenfor i bil for å forhindre at for mange pasienter samles på venterommet samtidig.