All testing ved mistanke om korona gjøres nå gjennom Innherred Interkommunale legevakts testsenter på Rinnleiret. Testing er gratis. Aller helst bestilles testing gjennom nettportalen til legevakta på følgende lenke:

Klikk her!

Eventuelt kan legevakta kontaktes på telefon 116117.

NÅR og HVEM BØR TESTE SEG?

Følgende bør teste seg:

  1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på korona
  2. Alle som har vært utsatt for smitte med korona, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller  region med høy forekomst de siste 10 dagene
  3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
  4. Alle som selv mistenker at de er smittet av korona, bør få anledning til å teste seg. 

 

Dersom du er så syk at du tror du trenger legetilsyn eller helsehjelp utover testing, ring legekontoret, legevakt eller 113.