Vaksine mot covid19 blir forhåpentligvis snart tilgjengelig for innbyggerne på Frosta. I første rekke blir beboere ved sykehjem prioritert. Etter dette følger vi FHIs prioriteringsveileder for vaksinering. Denne går først og fremst på alder, og i andre rekke på tilleggssykdommer og risikofaktorer.

Vi har gode muligheter for uttrekk av risikopasienter i datasystemene våre, så man trenger ikke melde fra til legekontoret om dette på forhånd.

Vaksineringen vil bli basert på innkalling etter hvert som vi får inn vaksiner. Tid og sted avhenger av hvem som skal vaksineres og hvor mange vaksiner vi får samtidig.