Senteret sitt bannerbilde

Priser

Takster gjeldende fra 1. juli 2018

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt........................155/262

Sykebesøk på dagtid/kveld..................209/334

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk........................49/36

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte ...........................................56

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi, henvisninger ...........................................66

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver....................................................55

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemerog mikroskopering av urinsediment.............................................55

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Utskrift av journal......................................85

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen.....................................116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m..........................................................62

- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m...........................................................93

- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.........................................................131

- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.........................................................177

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.....................................................Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon etter ønske fra pasienten.......................................59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalttime eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist................................160/257

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraretbelaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette................................Etter kostnad

 Diverse attester:

Sjømannsattest..............................................2000

Sportsdykker/mikrofly.......................................800

Førerkortattest.................................................500

Fritidsbåtsertifikat.............................................500

Andre attester kan også medføre ekstrakostnader som ikke dekkes av folketrygden.