Viktig informasjon om Koronaviruset

Tilsette


Anne Grethe Standal

Helsesekretær

Anne-Line Sommerdalen

Fastlege

Bjørn Setseng

Fastlege

Eli Anne Dyb

Helsesekretær

Farea Anwar

Fastlegevikar

Vikar for fastlege Sandra Havnegjerde

Gjermund Lervåg Seim

Fastlege

Henrik Skoog Hansen

Fastlegevikar

Vikar for fastlege Arne Morterud

Karina Folland

Dagleg leiar/sjukepleier

Lars-Petter Radich

Fastlege

Lena Natvik

Helsesekretær

Malin Elisa Valderhaug

Sjukepleiar

Mette Helen Tingvoll

Helsesekretær

Ragnhild Lied

Helsesekretær

Sofie Møller-Christensen

Fastlege

Sondre Molnes Rypdal

Fastlege

Stine Mari Klokk

Sjukepleiar

Åsmund Oksavik Oltedal

Fastlege