Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Åpningstider jula 2021

16. desember 2021 kl. 11:03

24.12: 09.00-12.00

27.12-30.12: Normal åpningstid

31.12: 09.00-12.00

LEGEVAKT

Ved behov for lege utanom kontortid, ring legevaktnummer 116 117.

I Giske:
Alle dagar: 08.00-22.00
Felles nattlegevakt i Ålesund:
Alle dagar: 22.00-08.0

Oppfriskningsdoser

8. desember 2021 kl. 13:26

Oppfriskningsdose (dose 3) koronavaksine til dei mellom 55-64 år og personar mellom 18-55 år med sykdommer/tilstander som er definert som medisinsk risikogruppe.

Giske legesenter opnar no opp for vaksinering av neste gruppe.

Korleis bestille time for vaksinering?

 • Det beste er om du logger inn på www.helsenorge.no og bestiller time. Der finn ein tre timebøker som heiter Koronavaksine Boosterdose. Alle tre kan nyttast.
 • Om du ikkje har fastlege her i kommunen eller har problem med å reservere time digitalt:
  • Gå inn på http://giskelegesenter.no/  - Der kan ein bestille time ved å trykke på legetime ikonet. Velg «annet».
  • Eller send SMS til 2097; GISKELEGE fødselsdato, ditt navn og kva det gjeld.

Unngå å bruke sentralbordet til Giske legesenter da det er stor pågang der.

Vaksineringa blir som tidligare gitt ved Giske legesenter.

Koronavaksinene er gratis.

Hugs at det må gå 4,5 mellom andre og tredje dose.

Ha på munnbind og hald avstand.

"Drop in" koronavaksinering

2. desember 2021 kl. 14:48

Vi opner for drop-in vaksinasjon for alle som skal ta 1. eller 2.dose, og for dei som er 65 år og eldre som skal ta oppfriskningsdose.

 

Aktuelle tidspunkt:  

Mandag 6.desember kl. 14-15

Tirsdag  14.desember kl. 13-15

Oppfriskningsdose koronavaksine til alle som er 65 år og eldre

15. november 2021 kl. 10:12

Ei oppfriskningsdose er ei vaksine til personar som har hatt god effekt av dei to første vaksinedosane, men som over tid får dårlegare beskyttelse mot å bli alvorleg sjuk eller dø om ein blir smitta med koronaviruset.

 

Korleis bestille time for vaksinering?

 • Det beste er om du logger inn på www.helsenorge.no og bestiller time. Der finn ein fire timebøker som heiter Koronavaksine Boosterdose. Alle fire kan nyttast.
 • Om du ikkje har fastlege her i kommunen eller har problem med å reservere time digitalt:
  • Gå inn på http://giskelegesenter.no/  - Der kan ein bestille time ved å trykke på legetime ikonet. Velg «annet».
  • Eller send SMS til 2097; GISKELEGE fødselsdato, ditt navn og kva det gjeld.
 • Ein kan og ringe 482 75 390 kvar dag mellom klokka 14.00-15.00. Unngå å bruke sentralbordet til Giske legesenter.

 

 

Vaksineringa blir som tidlegare gitt ved Giske legesenter.

Koronavaksinene er gratis.

 

Alle som er 65 år eller eldre blir tilrådd å få ei oppfriskingsdose med koronavaksina.

Hugs at det må gå cirka 6 månader mellom andre og tredje dose.

«Drop in» influensavaksinering

3. november 2021 kl. 13:20

Torsdag 04.11 fra klokken 09.00-15.00 tilbyr Giske legesenter «drop in» vaksinering av influensavaksina for de i risikogruppe.

 

Vel møtt!

 

 

 

 

 

Dose 2 for ungdom født i 2004 og 2005

25. oktober 2021 kl. 11:37

Vi skal sette dose 2 på ettermiddagen den 18.11 og 25.11.

 

Ein bestiller time digitalt på helsenorge.no. Når ein logger inn vil ein kunne velge mellom to timebøker (koronavaksine ungdom). Ein kan bestille på begge to.

 

Om du ikkje har fastlege her i kommuna kan du kontakte oss via heimesida vår. Trykk på legetime ikonet -velg annet eller send sms til 2097; GISKELEGE fødselsdato, ditt navn, kva det gjeld.

Influensavaksine

29. september 2021 kl. 10:55

Giske kommunale legesenter mottar influensavaksina i veke 43 og starter dermed med vaksinering 28.10.

 

Personer i følgjande risikogruppe kan no bestille seg time:

 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Ein kan bestille time via https://tjenester.helsenorge.no/. Når ein logger inn vil ein kunne velge mellom to timebøker. Ein kan bestille time på begge to.

Om du ikkje har fastlege her i kommuna eller har problemer med å reservere time digitalt kan ein kontakte legesenteret via heimesida http://giskelegesenter.no/. Der kan ein bestille time ved å trykke på legetime ikonet-velg annet eller sende sms til 2097; GISKELEGE fødselsdato, ditt navn og kva det gjeld. Ein kan også ringe sentralbordet på 70 18 85 00.

 

"Drop in" vaksinering

14. september 2021 kl. 09:29

Vi tilbyr no «drop in» vaksinering både for dei som enno ikkje har fått dose 1, og for dei som har 3 veker intervall sidan dose 1. Dette gjeld dei som er over 18 år.

 

Møt opp på legesenteret kvar ettermiddag denne veka mellom klokka 14:15 og 15:15.

 

Vaksinering av 12-15-åringar

2. september 2021 kl. 13:43

Det er i dag bestemt av ein skal tilby koronavaksine til barn og undom mellom 12-15 år.

Denne gruppa vil få vaksine på helsestasjonen.

 

Bestill tid på:  

Tlf: 908 57 820

eller på epost: jors@giske.kommune.no.

Tidspunkt:  

FREDAG 03/09 KL 13.30 – 15.00

TYSDAG 07/09 KL 13.30-15.00

FREDAG 10/09   KL 13.30-15.00

TYSDAG 21/09   KL 13,30-15,00

FREDAG 24/09   KL 13.30 -15.00

TYSDAG  28/09   KL 13.30 -15.00

ALLE MÅ HA PÅ MUNNBIND OG HA AVKLART TIMEN FØR DEI KJEM. Inngang ved bibilioteket.

ALLE UNDER 16 ÅR MÅ VERE I FØLGE MED FORELDRE ELLER HA MED UTFYLT SAMTYKKE TIL VAKSINASJON. (Vedlegg) (PDF, 51 kB)

VIKTIG! Ver venleg å ikkje ringe legekontoret for å bestille. 

16-17-åringar får tilbod om koronavaksinasjon

23. august 2021 kl. 12:22

Dei som er født i årskull 2004 og 2005 kan no bestille seg time til vaksinering.

 

Ein bestiller digitalt  for vaksine via helsenorge.no. Når ein logger inn vil ein kunne velge mellom tre timebøker. Ein kan bestille time på alle tre. Din angitte time vil vere knytt opp mot fastlegen sitt namn. Timen gjeld framleis vaksinering.

Om du ikkje har fastlege her i kommuna, eller har fastlege Sandra Havnegjerde kan du kontakte oss via heimesida vår. Trykk på legetime ikonet- velg annet eller send sms til 2097; GISKELEGE fødselsdato, ditt navn, kva det gjeld.

Ein kan også bestille tid på helsestasjonen. Ring 90857520 for avtale.

Det er anbefalt eit intervall mellom første og andre dose på 8-12 veker. Denne skal ein også bestille digitalt når det nærmar seg.

Digital bestilling for koronavaksine

25. mai 2021 kl. 13:15

Vi går no over til digital bestilling for vaksine via helsenorge.no. Dette gjeld dei som skal ha fyrste dose. Når ein logger inn vil ein kunne velge mellom tre timebøker. Ein kan bestille time på alle tre.

Time til 2. dose vil bli tildelt. Ein får da sms med dato og klokkeslett. Det står ikkje spesifikt kva timen gjeld.

Om du ikkje har fastlege her i kommuna, kan du kontakte oss via denne sida. Trykk på legetime ikonet- velg annet eller send sms til 2097; GISKELEGE fødselsdato, ditt navn, hva det gjelder.

Under lenker ligger det ein video som viser korleis ein bestiller time på helsenorge.no.

Når du har fått time til vaksinering er det viktig at du møter opp presis på angitt tidspunkt. Bruk hovedinngangen. Ha på deg korterma overdel. Etter vaksinsjonen skal du vente i gangen i 20 minutter for obervasjon. Når du skal forlate legesenteret kan du nytte utgangen i andre enden av lokalet (legevaktsinngangen).

 Det er no dei som er 45 år og eldre som får vaksine.

Din angitte time vil vere knytt opp mot fastlegen sitt namn. Timen gjeld framleis vaksinering.

Sjømannslegeattest

10. februar 2021 kl. 10:11

Lege Bjørn Setseng kan nå utstede helseattest for sjømenn.

Før du kommer på time:  

- Ha med all nødvendig dokumentasjon fra fastlege, spesialister, medisinbruk og i noen tilfeller arbeidsgiver. 

- Husk ID! Det kan ikke utstedes attest uten gyldig legitimasjon. 

- Fyll ut egenerklæringsskjema før timen. Husk at du skal skrive under denne på legetimen, ikke før timen. Denne finner du på sjøfartsdirektoratets hjemmesider.  

- Ta med urinprøve 

 

Hensikt:  

Hensikten er å finne ut om du er helsemessig skikket til tjeneste om bord på norske skip og flyttbare innretninger jf. helseforskriften § 1. 

Sjømannsattesten dokumenterer at du har god helse som gjør deg egnet til å jobbe på skip. Helseattesten er gyldig i 2 år (med unntak av for personer under 18 år, hvor attesten er gyldig i 1 år). 

Legen skal sjekke blant annet syn/fargesyn, hørsel, din fysiske funksjonsevne, og se på eventuell medisinbruk m.v. Ved endt undersøkelse skal du motta en utskrift av elektronisk helse- og/eller udyktighetserklæring. 

 

Hva koster attesten? Hvem betaler for helseundersøkelsen? 

Pasienten selv betaler for attesten. Deretter legger pasienten fram krav om tilbakebetaling fra rederi. Pris på sjømannslegeattest/udyktighetserklæring for sjømann/LOS/LOS-aspirant er 2 200 kr.