Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Gjøvik Legesenter

Velkommen til Gjøvik legesenter


Du finner oss i lokaler i Fahlstrøms plass 1 midt i Gjøvik sentrum, med samme inngang som DNB. Vi holder til i andre etasje. 

Bestilling av time:

Denne tjenesten skal ikke brukes ved øyeblikkelig hjelp.

Vi anbefaler at time som ikke haster, resepter m.m. bestilles enten via SMS eller via vår hjemmeside. Det er nå også mulig å bestille videkonsultasjon hos flere av fastlegene (via telefon, sms eller direkte her). Du kan kun bestille videokonsultasjon hos din egen lege. Hvilke leger som tilbyr dette fremgår på videokonsultasjonssiden. Videokonsultasjoner følger Normen for informasjonssikkerhet og er helt trygt å bruke. Pr. 23.03.20 har man fraveket fra kravet om innlogging med BankID. Du må enten ha smarttelefon/nettbrett eller PC med kamera. Du trenger ingen app eller programvare ut over en vanlig nettleser (ikke Internet Explorer) og vi opplever at dette fungerer så godt som problemfritt i de aller fleste tilfellene og er svært enkelt i bruk.

For å bestille time via websiden:
Velg fanen Bestillinger

For å bestille time via SMS:

"Send GJØVIK + ditt navn, fødselsdato og noen få stikkord om hva det gjelder til 2097"

F.eks: GJØVIK Pål Pettersen 030562 Trenger time for konsultasjon
Kr 5,- pr mottatt melding.

Forbered deg til legetimen

Les tekst fra Direktoratet for e-helse. 

 

Ikke møtt-timer

Dersom du ikke møter til avtalt time eller avbestiller senere enn 24 timer før oppsatt time, uavhengig av årsak, påbeløper et gebyr. Dette gjelder også for barn, gravide, personer med frikort og andre som normalt ikke skal betale for timen. Vi har mange pasienter hver dag som ikke møter, og dette er med på å øke ventetiden unødvendig.

 

Pris på telefonkonsultasjon, e-konsultasjon og videokonsultasjon

Videokonsultasjoner er godkjent som e-konsultasjon. Prisen er pr. desember 2020 kr. 212,- for konsultasjon hos spesialist og kr. 160,- for konsultasjon hos ikke-spesialist på dagtid og hhv. kr. 318,-/kr. 280,- for konsultasjoner som foretas etter kl 1600 eller på helg/høytid. Fakturagebyr kan tilkomme. Har du frikort betaler du ingen ting, men husk å oppgi at du har frikort da vi ikke får automatisk beskjed om dette. Frem til 30.07.21 har HELFO vedtatt at telefonkonsultasjoner er å likestille med e-konsultasjoner og det er da samme pris for telefonkonsultasjon som for e-konsultasjon.Aktuelt

Leger fra januar 2021

8. desember 2020

Følgende leger er tilstede ved Gjøvik legesenter fra januar 2021:

Morten Breiby. Kontordag mandager. Har i tillegg andre oppgaver.

Parvinder Kaur. Vikar for Liv Johanne Hjortdal fra 18.01.21. Kontordag torsdager. Har i tillegg andre kommunale oppgaver. Zdravko Dzebric er vikar frem til 15.01.21.

Kim Sandli. Vikar i Ole Petter Weldinghs praksis fra 04.01.21.

Manpreet Singh. Ny, fast lege fra 04.01.21. Kontordag tirsdager. Har i tillegg andre kommunale oppgaver.

Daniel Tekle.

Tom Henning Thune. Kontordag onsdager. Har studenter i perioder.

Stein Ødegården. Har studenter i perioder.

 

Vikarer for Liv Johanne Hjortdal

6. oktober 2020

Vikar for Liv Johanne Hjortdal er fra 12/10 og til ca. medio januar 21 Zdravko Dzebric.

 

Vedrørende årets influensavaksinasjon

24. september 2020

Vi har i skrivende stund ikke mottatt årets influensavaksine ennå, men forventer at denne er på plass innen uke 42 og vi vil da starte vaksinasjon av personer i risikogruppen. Influensavaksinen er i år forbehold personer i risikogruppen frem til 01.12.20. Hvem som er i risikogruppen kan du lese om lenger ned i teksten.

I år kommer influensavaksinasjonen ved vårt kontor til å foregå på ettermiddagstid, da vi må unngå at det samles for mange mennesker på venterommet samtidig. I første omgang settes vi opp nedenstående datoer, alle dagene fra kl 1600-1800, og det må gjøres avtale med legekontoret på forhånd. Dvs. det blir ikke drop-inn i år. Vennligst ikke møt mer enn 5 minutter før avtalt tid.

Tirsdag 13. oktober

Onsdag 14. oktober

Torsdag 15. oktober

Mandag 19. oktober

Tirsdag 20. oktober

Onsdag 21. oktober

Torsdag 22. oktober

Pris: Kr. 50,- (gratis for de med frikort)

 

Følgende personer er i risikogruppen for alvorlig influensa:

 

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av leg

I tilegg anbefales vaksinen til følgende grupper: Helsepersonell med pasientkontakt, husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar, svinerøktere og andre med regelmessig kontakt med levende griser.

Vikar for Dr Weldingh

20. august 2020

Paul A. Thevanathan er vikar for Ole Petter Weldingh for i perioden 31.08.20 - 02.10.20. De som har time hos Dr Weldingh i denne perioden blir automatisk overført til Dr Thevanathan.

Dr Weldingh fraværende fra praksis

12. august 2020

Dr Weldingh er inntil videre fraværende fra praksis. Vi vet ikke når han er tilbake. I skrivende stund har det ikke lykkes med å skaffe vikar og Dr Weldinghs pasienter kan derfor dessverre ikke tilbys timer fremover, foruten det som er helt akutt (livstruende sykdom/skade). Spørsmål rundt dette må rettes til Gjøvik kommune.

Vedrørende konsultasjoner under den pågående pandemien, sykemeldingsrettigheter og førerkortattester m.m.

21. mars 2020

For å unngå smitte tar vi kun i mot øyeblikkelig hjelp og helt nødvendige konsultasjoner fysisk på kontoret. Alt det andre forsøker vi å ordne på telefon- eller videokonsultasjon. Se informasjon lenger oppe på denne siden om hvordan du bestiller telefon- eller videokonsultasjon.

 

NB: Har du luftveissymptomer, skal du ikke inn på fastlegekontoret. Dette er for å hindre evt. smitte. Gjøvik kommune har åpnet egen luftveispoliklinikk på Øverby. Dersom du har luftveissymptomer og tror du trenger legetilsyn, kontakter du oss på telefon eller sms og blir så kontaktet av fastlege, som vurderer om du trenger tilsyn. Dersom du trenger tilsyn, vil fastlege henvise deg til luftveispoliklinikken og du blir da kontaktet av luftveispoliklinikken for å gjøre nærmere avtale. Det er ikke mulig å reise direkte til luftveispoliklinikken uten avtale.

 

Vi får mange spørsmål om sykemeldinger. Per 19.03.20 er det følgende som gjelder:

Følgende grupper kan ha rett på sykemelding:


• Smittet eller antatt smittet. Pasienter som er eller antas å være smittet
av koronavirus har rett på sykmelding
• Karantene. Pasienter som er i gruppen helsemyndighetene har pålagt
karantene har rett på sykmelding. Dette gjelder også dersom
kommunelegen har pålagt pasienten karantene. Sykmeldinger ved
karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla
pasienten karantene.
• Når noen andre i husstanden er smittet. Vurder først mulighet for
hjemmearbeid eller karantene.

 

Følgende grupper har ikke rett på sykemelding:

• Permitterte som ikke er syke eller pålagt karantene. De kan registrere
seg som arbeidssøker og søke om dagpenger.
• Selvstendig næringsdrivende i stengte virksomheter.
• De som er hjemme som følge av stengte skoler og barnehager. De
kan bruke omsorgsdager.
• De som er hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene. NAV
oppfordrer dem til å finne løsninger med arbeidsgiver.
• Friske pasienter i risikogrupper. NAV oppfordrer dem til å finne løsninger med arbeidsgiver.

 

Vi oppfordrer alle til å lese seg opp på gjeldende råd på nav.no før de kontaker oss.

 

Helseattester inkl. førerkortattester

Helseerklæringer for arbeid på petroleumsvirksomhet, for sjømenn og førerkort får forlenget gyldighet på 6 måneder. Førerkortinnehavere over 80 år gis rett til å kjøre i tre måneder ekstra. Forlengelse av førerkortgyldighet gjelder ikke i de tilfellene hvor det er satt begrensninger av helsemessige årsaker.

Videokonsultasjoner

20. mars 2020

Enkelte av legene kan nå tilby videkonsultasjoner. Videkonsultasjonene oppfyller myndighetenes sikkerhetskrav og du må logge inn med BankID. Det er vanlig konsultasjonstakst + gebyr på disse videokonsultasjonene (samme som ved telefonkonsultasjoner f.t.). Du kan kun bestille videkonsultasjon hos egen fastlege.

Kommunal coronatelefon

12. mars 2020

Informasjon om korona-telefon for innbyggere i Gjøvik Kommune.

Fra fredag 13.03.20 kl 08.30 er det opprettet egen publikumstelefon for korona-hendendelser for innbyggere i Gjøvik Kommune, bl.a for å avlaste fastleger og legevakt.

Telefonen har åpningstid på hverdager mellom kl 08.30 – 15.00

Telefonnummer er: 611 58 911

Telefonen er betjent av helsepersonell som kan svare på spørsmål om:

 • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
 • Hvordan forholder jeg meg til karanten/isolasjon?
 • Trenger jeg koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

Kommune viser ellers til oppdatert informasjon på vår nettside: https://www.gjovik.kommune.no/

og Folkehelseinstituttets sider:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Vedrørende henvendelser under den pågående pandemien

11. mars 2020

På bagrunn av den pågående pandemien og de råd som har kommet fra helsemyndighetene med begrenset sosial kontakt, henstiller vi om at ikke påtrengende nødvendige henvendelser (f.eks. helsekontroller hos friske) utsettes inntil videre. Det som kan løses per telefon, tar vi nå per telefon. Legen kan velge å omgjøre timen din til en telefontime, dersom legen vurderer at det er forsvarlig. Du blir i såfall varslet om dette. De som trenger fysisk legeundersøkelse får selvfølgelig det.

Restriksjoner på lungebetennelsesvaksiner (pneumokokkvaksine)

11. mars 2020

Folkehelseinstituttet har i dag satt restriksjoner på hvem som kan få lungebetennelsesvaksine, da lagrene er begrensede.

Per d.d. er det nedenstående pasientgrupper som kan få pneumokokkvaksine. Alle andre pasienter må vi avvise inntil det kommer nye, tilstrekkelig mengder forsyninger. Vi gjør samtidig oppmerksom på at lungebetennelsesvaksinen ikke vil beskytte mot en evt. coronainfeksjon, men kan beskytte mot samtidige lungeinfeksjoner av andre årsaker.

 

 • Hivinfeksjon / AIDS
 • Stamcelletransplantasjon
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

Les flere nyheter