Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Gjøvik Legesenter

Velkommen til Gjøvik legesenter


Du finner oss i lokaler i Fahlstrøms plass 1 midt i Gjøvik sentrum, med samme inngang som DNB. Vi holder til i andre etasje. 

Bestilling av time:

Denne tjenesten skal ikke brukes ved øyeblikkelig hjelp.

Vi anbefaler at time som ikke haster, resepter m.m. bestilles enten via SMS eller via vår hjemmeside. Det er nå også mulig å bestille videkonsultasjon hos flere av fastlegene (via telefon, sms eller direkte her). Du kan kun bestille videokonsultasjon hos din egen lege. Hvilke leger som tilbyr dette fremgår på videokonsultasjonssiden. Videokonsultasjoner følger Normen for informasjonssikkerhet og er helt trygt å bruke. Pr. 23.03.20 har man fraveket fra kravet om innlogging med BankID. Du må enten ha smarttelefon/nettbrett eller PC med kamera. Du trenger ingen app eller programvare ut over en vanlig nettleser (ikke Internet Explorer) og vi opplever at dette fungerer så godt som problemfritt i de aller fleste tilfellene og er svært enkelt i bruk.

For å bestille time via websiden:
Velg fanen Bestillinger

For å bestille time via SMS:

"Send GJØVIK + ditt navn, fødselsdato og noen få stikkord om hva det gjelder til 2097"

F.eks: GJØVIK Pål Pettersen 030562 Trenger time for konsultasjon
Kr 5,- pr mottatt melding.

Forbered deg til legetimen

Les tekst fra Direktoratet for e-helse. 

 

Ikke møtt-timer

Dersom du ikke møter til avtalt time eller avbestiller senere enn 24 timer før oppsatt time, uavhengig av årsak, påbeløper et gebyr. Dette gjelder også for barn, gravide, personer med frikort og andre som normalt ikke skal betale for timen. Vi har mange pasienter hver dag som ikke møter, og dette er med på å øke ventetiden unødvendig.

 

Pris på telefonkonsultasjon og videkonsultasjon

Videokonsultasjoner er godkjent som e-konsultasjon. Prisen er pr. mars 2020 kr. 204,- for konsultasjon hos spesialist og kr. 155,- for konsultasjon hos ikke-spesialist. Fakturagebyr tilkommer. Har du frikort betaler du ingen ting, men husk å oppgi at du har frikort da vi ikke får automatisk beskjed om dette. Frem til ihvertfall 01.09.20 har HELFO vedtatt at telefonkonsultasjoner er å likestille med e-konsultasjoner og det er da samme pris for telefonkonsultasjon som for e-konsultasjon.Aktuelt

Dr Weldingh fraværende fra praksis

26. juni 2020

Dr. Weldingh er inntil videre fraværende fra praksis. Han er forhåpentligvis tilbake fra 1/9. De øvrige legene ved Gjøvik legesenter dekker hans praksis for akutte/helt nødvendige henvendelser for juli måned.

Vedrørende konsultasjoner under den pågående pandemien, sykemeldingsrettigheter og førerkortattester m.m.

21. mars 2020

For å unngå smitte tar vi kun i mot øyeblikkelig hjelp og helt nødvendige konsultasjoner fysisk på kontoret. Alt det andre forsøker vi å ordne på telefon- eller videokonsultasjon. Se informasjon lenger oppe på denne siden om hvordan du bestiller telefon- eller videokonsultasjon.

 

NB: Har du luftveissymptomer, skal du ikke inn på fastlegekontoret. Dette er for å hindre evt. smitte. Gjøvik kommune har åpnet egen luftveispoliklinikk på Øverby. Dersom du har luftveissymptomer og tror du trenger legetilsyn, kontakter du oss på telefon eller sms og blir så kontaktet av fastlege, som vurderer om du trenger tilsyn. Dersom du trenger tilsyn, vil fastlege henvise deg til luftveispoliklinikken og du blir da kontaktet av luftveispoliklinikken for å gjøre nærmere avtale. Det er ikke mulig å reise direkte til luftveispoliklinikken uten avtale.

 

Vi får mange spørsmål om sykemeldinger. Per 19.03.20 er det følgende som gjelder:

Følgende grupper kan ha rett på sykemelding:


• Smittet eller antatt smittet. Pasienter som er eller antas å være smittet
av koronavirus har rett på sykmelding
• Karantene. Pasienter som er i gruppen helsemyndighetene har pålagt
karantene har rett på sykmelding. Dette gjelder også dersom
kommunelegen har pålagt pasienten karantene. Sykmeldinger ved
karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla
pasienten karantene.
• Når noen andre i husstanden er smittet. Vurder først mulighet for
hjemmearbeid eller karantene.

 

Følgende grupper har ikke rett på sykemelding:

• Permitterte som ikke er syke eller pålagt karantene. De kan registrere
seg som arbeidssøker og søke om dagpenger.
• Selvstendig næringsdrivende i stengte virksomheter.
• De som er hjemme som følge av stengte skoler og barnehager. De
kan bruke omsorgsdager.
• De som er hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene. NAV
oppfordrer dem til å finne løsninger med arbeidsgiver.
• Friske pasienter i risikogrupper. NAV oppfordrer dem til å finne løsninger med arbeidsgiver.

 

Vi oppfordrer alle til å lese seg opp på gjeldende råd på nav.no før de kontaker oss.

 

Helseattester inkl. førerkortattester

Helseerklæringer for arbeid på petroleumsvirksomhet, for sjømenn og førerkort får forlenget gyldighet på 6 måneder. Førerkortinnehavere over 80 år gis rett til å kjøre i tre måneder ekstra. Forlengelse av førerkortgyldighet gjelder ikke i de tilfellene hvor det er satt begrensninger av helsemessige årsaker.

Videokonsultasjoner

20. mars 2020

Enkelte av legene kan nå tilby videkonsultasjoner. Videkonsultasjonene oppfyller myndighetenes sikkerhetskrav og du må logge inn med BankID. Det er vanlig konsultasjonstakst + gebyr på disse videokonsultasjonene (samme som ved telefonkonsultasjoner f.t.). Du kan kun bestille videkonsultasjon hos egen fastlege.

Kommunal coronatelefon

12. mars 2020

Informasjon om korona-telefon for innbyggere i Gjøvik Kommune.

Fra fredag 13.03.20 kl 08.30 er det opprettet egen publikumstelefon for korona-hendendelser for innbyggere i Gjøvik Kommune, bl.a for å avlaste fastleger og legevakt.

Telefonen har åpningstid på hverdager mellom kl 08.30 – 15.00

Telefonnummer er: 611 58 911

Telefonen er betjent av helsepersonell som kan svare på spørsmål om:

 • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
 • Hvordan forholder jeg meg til karanten/isolasjon?
 • Trenger jeg koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

Kommune viser ellers til oppdatert informasjon på vår nettside: https://www.gjovik.kommune.no/

og Folkehelseinstituttets sider:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Vedrørende henvendelser under den pågående pandemien

11. mars 2020

På bagrunn av den pågående pandemien og de råd som har kommet fra helsemyndighetene med begrenset sosial kontakt, henstiller vi om at ikke påtrengende nødvendige henvendelser (f.eks. helsekontroller hos friske) utsettes inntil videre. Det som kan løses per telefon, tar vi nå per telefon. Legen kan velge å omgjøre timen din til en telefontime, dersom legen vurderer at det er forsvarlig. Du blir i såfall varslet om dette. De som trenger fysisk legeundersøkelse får selvfølgelig det.

Restriksjoner på lungebetennelsesvaksiner (pneumokokkvaksine)

11. mars 2020

Folkehelseinstituttet har i dag satt restriksjoner på hvem som kan få lungebetennelsesvaksine, da lagrene er begrensede.

Per d.d. er det nedenstående pasientgrupper som kan få pneumokokkvaksine. Alle andre pasienter må vi avvise inntil det kommer nye, tilstrekkelig mengder forsyninger. Vi gjør samtidig oppmerksom på at lungebetennelsesvaksinen ikke vil beskytte mot en evt. coronainfeksjon, men kan beskytte mot samtidige lungeinfeksjoner av andre årsaker.

 

 • Hivinfeksjon / AIDS
 • Stamcelletransplantasjon
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

Ny lege ved Gjøvik legesenter

8. mars 2020

Liv Johanne Hjortdal er ny lege ved Gjøvik legesenter fa 1. mars 2020.

Coronavirus

3. mars 2020

 • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen  for Koronasmitte på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Problemer med e-resepter

2. mars 2020

Pga. landsomfattende problem med e-resepter i dag 2/3 får vi ikke skrevet e-resepter i dag. Vi signerer resepter så fort de tekniske problemene er løst.

Coronavirus

26. februar 2020

Vi anbefaler publikum om å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttets hjemmeside for siste informasjon om coronavirus. Her finnes også oppdaterte reiseråd og informasjon om hvem som skal testes for coronarvirussmitte. Lenke til Folhehelseinstituttes sider om coronavirus.

Dersom du oppfyller kriteriene for å testes for coronavirus, skal du kontakte legekontoret per telefon (ikke sms, og ikke uanmeldt oppmøte). Det vil da bli gjort avtale med deg om hvor og hvordan du skal testes. Er du i tvil om du skal testes eller ved andre spørsmål, kontakter du oss per telefon.

Dersom du trenger kontakt med legevakt ved mistanke om coronasmitte, er det viktig at du også kontakter legevakten telefonisk og heller ikke der møter opp uanmeldt. Dette er for å hindre eller begrense evt. smitte.

Les flere nyheter