Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Diverse informasjon

24-TIMERS BLODTRYKKSMÅLING: Det er viktig at du møter til avtalt tid for å få satt på og få tatt av 24-timers blodtrykksmåling, slik at det er klart til nestemann.

BEHANDLINGSREISER: Tilbud om behandlingsreiser gjelder følgende lidelser: -Revmatiske inflammatoriske leddsykdommer hos barn, ungdom og voksne -Psoriasis hos barn, ungdom og voksne -Postpoliosyndrom -Kroniske lungesykdommer og/eller atopisk eksem hos barn og ungdom. 

BETALING: Betaling skjer med kort eller kontant. Ved utskrift av giro påbeløper et girogebyr. All fakturering foretas av Melin Medical. Dersom du har glemt å vise frem frikortet og har mottatt faktura, må denne betales og du vil få beløpet minus fakturagebyret refundert fra HELFO.

BLODPRØVER: Ved enkelte blodprøver må du være fastende. Dette gjelder særlig blodsukker og kolesterol. Fastende betyr ikke mat, drikke (heller ikke kaffe) eller røyk etter midnatt. Et glass vann er greit. 

BLÅRESEPT: Det er strenge regler for bruk av blåresept: Pasienten må ha behov for  medisinen iminst tre måneder pr. år for nå å være berettiget til blå resept. I tillegg stilles det krav til bestemte undersøkelser eller prøver for en del medisiner, bl.a. for allergimedisin, astmamedisin og syrehemmende medisin.

GENERISK BYTTE: Det er strenge regler for når en lege kan skrive på resepten at apoteket ikke skal foreta generisk bytte  (bytte til billigere synonympreparat). Det skal foreligge en medisinsk grunn til dette, f.eks. allergisk reaksjon av synonympreparatet, eldre som blir forvirret av forskjellige medisinnavn m.m. Pasientens ønske om en bestemt medisin er ikke medisinsk grunn. Dette reguleres av Statens Legemiddelverk (http://www.legemiddelverket.no/upload/114361/medisinbytte_brosjyre_web.pdf)

LEGEVAKT: Det er legevakt ved Gjøvik sykehus hverdager kl 15.00-08.00, i helger og høytidsdager. TLF. 61137000

OMSORGSPENGER: Mor og far til barn under 12 år kan være borte fra arbeid inntil 10 dager i året hver for å passe sykt barn. De har da rett til å få utbetalt omsorgspenger fra arbeidsgiveren. Foreldre som har mer enn to barn under 12 år kan være borte 15 dager hver. Foreldre som har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn kan være borte 20 dager hver. Aleneforsørgere kan benytte alle dagene selv (dvs inntil 20, 30 eller 40 dager i året). Folketrygden gir ikke rett til omsorgspenger flere dager enn beskrevet her. Hvis du trenger enda flere fridager, ta dette opp med arbeidsgiver eller eventuelt med trygdekontoret for å komme frem til en løsning på problemet.

OMSORGSPENGER VED SYK BARNEPASSER: Hvis den som vanligvis passer barnet blir syk, har mor eller far rett til omsorgspenger for å se til barnet selv om barnet selv er friskt. Trenger man sykmelding når barnet er sykt? Ved sykt barn eller syk barnepasser kan man benytte egenmelding. Hvis fraværet varer lengre enn egenmeldingsperioden kan legen skrive en bekreftelse på at barnet er sykt til foreldrenes arbeidsgiver. LEGEN HAR IKKE ANLEDNING TIL Å SYKEMELDE FORELDRE HVIS DE IKKE ER SYKE.

PRØVESVAR: Vi tar ansvar for å gi pasientene beskjed om nødvendig oppfølgning, kontroller, mv. hvis ikke annen beskjed er gitt.
Vi har dessverre ikke kapasitet til rutinemessig å sende brev til den enkelte om normale prøvesvar. 

RESEPTBESTILLING: Ved bestilling av resepter, sykemeldinger etc. som gjøres uten time hos legen, skal bestilles minst 2 virkedager før du vil hente dem. Dette gjelder selvfølgelig ikke ved akutte problemstillinger.

RULLESTOLBRUKERE: Legekontoret er tilrettelagt for rullestolbrukere.

SYKEMELDING: Legen attesterer kun på sykdom fra og med den dagen attesten skrives (alternativt første telefonkontakt dersom det ikke er mulig å få time samme dag). Legen skal vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at man ikke kan delta i arbeidsrelatert aktivitet på arbeidsplassen. Ved behov for sykemelding må du møte personlig til konsultasjon.

VANEDANNENDE LEGEMIDLER: Det er kun fastlege som skriver ut resept på vanedannende medisiner. Dvs. hvis fastlegen din ikke er tilstede en dag, så blir resepten først signert av fastlegen den dagen fastlegen er tilbake, dersom fastlegen finner indikasjon for fortsatt bruk av vanedannende medisin. Andre leger signerer ikke på denne typen resepter.

Du som pasient må selv passe på å få fornyet resepter på nødvendig vanedannende medisiner i god tid før ferier og høytider. Legenes sommerferieturnus går fra uke 26-33 hvert år.

YRKESSKADE/-SYKDOM: For at yrkesskade/-skade skal gi rett til gratis legebehandling, må det foreligge et vedtak fra NAV. Du kan lese mer på. Materiell må betales selv om man har et vedtak fra NAV på yrkesskade/-sykdom. http://www.nav.no/Arbeid/Jobb+og+helse/Yrkesskade