Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Leger fra januar 2021

8. desember 2020

Følgende leger er tilstede ved Gjøvik legesenter fra januar 2021:

Morten Breiby. Kontordag mandager. Har i tillegg andre oppgaver.

Parvinder Kaur. Vikar for Liv Johanne Hjortdal fra 18.01.21. Kontordag torsdager. Har i tillegg andre kommunale oppgaver. Zdravko Dzebric er vikar frem til 15.01.21.

Kim Sandli. Vikar i Ole Petter Weldinghs praksis fra 04.01.21.

Manpreet Singh. Ny, fast lege fra 04.01.21. Kontordag tirsdager. Har i tillegg andre kommunale oppgaver.

Daniel Tekle.

Tom Henning Thune. Kontordag onsdager. Har studenter i perioder.

Stein Ødegården. Har studenter i perioder.

 

Vikarer for Liv Johanne Hjortdal

6. oktober 2020

Vikar for Liv Johanne Hjortdal er fra 12/10 og til ca. medio januar 21 Zdravko Dzebric.

 

Vedrørende årets influensavaksinasjon

24. september 2020

Vi har i skrivende stund ikke mottatt årets influensavaksine ennå, men forventer at denne er på plass innen uke 42 og vi vil da starte vaksinasjon av personer i risikogruppen. Influensavaksinen er i år forbehold personer i risikogruppen frem til 01.12.20. Hvem som er i risikogruppen kan du lese om lenger ned i teksten.

I år kommer influensavaksinasjonen ved vårt kontor til å foregå på ettermiddagstid, da vi må unngå at det samles for mange mennesker på venterommet samtidig. I første omgang settes vi opp nedenstående datoer, alle dagene fra kl 1600-1800, og det må gjøres avtale med legekontoret på forhånd. Dvs. det blir ikke drop-inn i år. Vennligst ikke møt mer enn 5 minutter før avtalt tid.

Tirsdag 13. oktober

Onsdag 14. oktober

Torsdag 15. oktober

Mandag 19. oktober

Tirsdag 20. oktober

Onsdag 21. oktober

Torsdag 22. oktober

Pris: Kr. 50,- (gratis for de med frikort)

 

Følgende personer er i risikogruppen for alvorlig influensa:

 

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av leg

I tilegg anbefales vaksinen til følgende grupper: Helsepersonell med pasientkontakt, husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar, svinerøktere og andre med regelmessig kontakt med levende griser.

Vikar for Dr Weldingh

20. august 2020

Paul A. Thevanathan er vikar for Ole Petter Weldingh for i perioden 31.08.20 - 02.10.20. De som har time hos Dr Weldingh i denne perioden blir automatisk overført til Dr Thevanathan.

Dr Weldingh fraværende fra praksis

12. august 2020

Dr Weldingh er inntil videre fraværende fra praksis. Vi vet ikke når han er tilbake. I skrivende stund har det ikke lykkes med å skaffe vikar og Dr Weldinghs pasienter kan derfor dessverre ikke tilbys timer fremover, foruten det som er helt akutt (livstruende sykdom/skade). Spørsmål rundt dette må rettes til Gjøvik kommune.

Vedrørende konsultasjoner under den pågående pandemien, sykemeldingsrettigheter og førerkortattester m.m.

21. mars 2020

For å unngå smitte tar vi kun i mot øyeblikkelig hjelp og helt nødvendige konsultasjoner fysisk på kontoret. Alt det andre forsøker vi å ordne på telefon- eller videokonsultasjon. Se informasjon lenger oppe på denne siden om hvordan du bestiller telefon- eller videokonsultasjon.

 

NB: Har du luftveissymptomer, skal du ikke inn på fastlegekontoret. Dette er for å hindre evt. smitte. Gjøvik kommune har åpnet egen luftveispoliklinikk på Øverby. Dersom du har luftveissymptomer og tror du trenger legetilsyn, kontakter du oss på telefon eller sms og blir så kontaktet av fastlege, som vurderer om du trenger tilsyn. Dersom du trenger tilsyn, vil fastlege henvise deg til luftveispoliklinikken og du blir da kontaktet av luftveispoliklinikken for å gjøre nærmere avtale. Det er ikke mulig å reise direkte til luftveispoliklinikken uten avtale.

 

Vi får mange spørsmål om sykemeldinger. Per 19.03.20 er det følgende som gjelder:

Følgende grupper kan ha rett på sykemelding:


• Smittet eller antatt smittet. Pasienter som er eller antas å være smittet
av koronavirus har rett på sykmelding
• Karantene. Pasienter som er i gruppen helsemyndighetene har pålagt
karantene har rett på sykmelding. Dette gjelder også dersom
kommunelegen har pålagt pasienten karantene. Sykmeldinger ved
karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla
pasienten karantene.
• Når noen andre i husstanden er smittet. Vurder først mulighet for
hjemmearbeid eller karantene.

 

Følgende grupper har ikke rett på sykemelding:

• Permitterte som ikke er syke eller pålagt karantene. De kan registrere
seg som arbeidssøker og søke om dagpenger.
• Selvstendig næringsdrivende i stengte virksomheter.
• De som er hjemme som følge av stengte skoler og barnehager. De
kan bruke omsorgsdager.
• De som er hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene. NAV
oppfordrer dem til å finne løsninger med arbeidsgiver.
• Friske pasienter i risikogrupper. NAV oppfordrer dem til å finne løsninger med arbeidsgiver.

 

Vi oppfordrer alle til å lese seg opp på gjeldende råd på nav.no før de kontaker oss.

 

Helseattester inkl. førerkortattester

Helseerklæringer for arbeid på petroleumsvirksomhet, for sjømenn og førerkort får forlenget gyldighet på 6 måneder. Førerkortinnehavere over 80 år gis rett til å kjøre i tre måneder ekstra. Forlengelse av førerkortgyldighet gjelder ikke i de tilfellene hvor det er satt begrensninger av helsemessige årsaker.

Videokonsultasjoner

20. mars 2020

Enkelte av legene kan nå tilby videkonsultasjoner. Videkonsultasjonene oppfyller myndighetenes sikkerhetskrav og du må logge inn med BankID. Det er vanlig konsultasjonstakst + gebyr på disse videokonsultasjonene (samme som ved telefonkonsultasjoner f.t.). Du kan kun bestille videkonsultasjon hos egen fastlege.

Kommunal coronatelefon

12. mars 2020

Informasjon om korona-telefon for innbyggere i Gjøvik Kommune.

Fra fredag 13.03.20 kl 08.30 er det opprettet egen publikumstelefon for korona-hendendelser for innbyggere i Gjøvik Kommune, bl.a for å avlaste fastleger og legevakt.

Telefonen har åpningstid på hverdager mellom kl 08.30 – 15.00

Telefonnummer er: 611 58 911

Telefonen er betjent av helsepersonell som kan svare på spørsmål om:

 • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
 • Hvordan forholder jeg meg til karanten/isolasjon?
 • Trenger jeg koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

Kommune viser ellers til oppdatert informasjon på vår nettside: https://www.gjovik.kommune.no/

og Folkehelseinstituttets sider:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Vedrørende henvendelser under den pågående pandemien

11. mars 2020

På bagrunn av den pågående pandemien og de råd som har kommet fra helsemyndighetene med begrenset sosial kontakt, henstiller vi om at ikke påtrengende nødvendige henvendelser (f.eks. helsekontroller hos friske) utsettes inntil videre. Det som kan løses per telefon, tar vi nå per telefon. Legen kan velge å omgjøre timen din til en telefontime, dersom legen vurderer at det er forsvarlig. Du blir i såfall varslet om dette. De som trenger fysisk legeundersøkelse får selvfølgelig det.

Restriksjoner på lungebetennelsesvaksiner (pneumokokkvaksine)

11. mars 2020

Folkehelseinstituttet har i dag satt restriksjoner på hvem som kan få lungebetennelsesvaksine, da lagrene er begrensede.

Per d.d. er det nedenstående pasientgrupper som kan få pneumokokkvaksine. Alle andre pasienter må vi avvise inntil det kommer nye, tilstrekkelig mengder forsyninger. Vi gjør samtidig oppmerksom på at lungebetennelsesvaksinen ikke vil beskytte mot en evt. coronainfeksjon, men kan beskytte mot samtidige lungeinfeksjoner av andre årsaker.

 

 • Hivinfeksjon / AIDS
 • Stamcelletransplantasjon
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

Ny lege ved Gjøvik legesenter

8. mars 2020

Liv Johanne Hjortdal er ny lege ved Gjøvik legesenter fa 1. mars 2020.

Coronavirus

3. mars 2020

 • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen  for Koronasmitte på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Problemer med e-resepter

2. mars 2020

Pga. landsomfattende problem med e-resepter i dag 2/3 får vi ikke skrevet e-resepter i dag. Vi signerer resepter så fort de tekniske problemene er løst.

Coronavirus

26. februar 2020

Vi anbefaler publikum om å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttets hjemmeside for siste informasjon om coronavirus. Her finnes også oppdaterte reiseråd og informasjon om hvem som skal testes for coronarvirussmitte. Lenke til Folhehelseinstituttes sider om coronavirus.

Dersom du oppfyller kriteriene for å testes for coronavirus, skal du kontakte legekontoret per telefon (ikke sms, og ikke uanmeldt oppmøte). Det vil da bli gjort avtale med deg om hvor og hvordan du skal testes. Er du i tvil om du skal testes eller ved andre spørsmål, kontakter du oss per telefon.

Dersom du trenger kontakt med legevakt ved mistanke om coronasmitte, er det viktig at du også kontakter legevakten telefonisk og heller ikke der møter opp uanmeldt. Dette er for å hindre eller begrense evt. smitte.

Ny fastlege ved Gjøvik legesenter

16. desember 2019

F.o.m. 01.01.20 er Daniel Tekle ny fastlege ved Gjøvik legesenter. Han overtar fastlegeliste etter Tore Hansen.

INFLUENSAVAKSINASJONSDAGER

15. oktober 2019

Datoer for influensavaksine:

23. oktober kl 08-15
24. oktober kl 08-15
21. november kl 08-15

Henvendelse i resepsjonen.
Pris: 200,- (dekkes ikke av frikort m.m.)

Vikar for Stein Ødegården

25. juni 2019

Pga. videreutdannelse har Stein Ødegården vikar i sin praksis fra 1. august 2019 til 1. september 2020. Vikar er Kazaaf K. Hussain.

Gjøvik legesenter er en del av PraksisNett

12. februar 2019

Gjøvik legesenter er nå en del av PraksisNett, som er en infrastruktur som legger til rette for at forskere kan gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier på pasienter i norsk allmennpraksis. PraksisNett er et samarbeid mellom alle de fire universitetene med medisinske fakultet i Norge (Oslo, Bergen, Tronheim, Tromsø). Ca. 90 fastlegepraksiser rundt om i Norge skal innen lenge delta i PraksisNett.

Ved konktete forskningsprosjekter hvor det er ønskelig at pasienter i vår praksis innlemmes, vil den enkelte pasient bli kontaktet og forespurt direkte.

 

Du kan lese mer på PraksisNett

ÅRETS INFLUENSAVAKSINE ER KOMMET

20. september 2018

Vi har fått årets influensavaksine og denne kan man få fortløpende. Vi kommer tilbake med vaksinasjonsdatoer innen lenge!

ONLINE-FUNKSJONER FORTSETTER SOM FØR INNTIL VIDERE

28. august 2018

Inntil videre (sannsynligvis ut året) fortsetter SMS-funksjoner og online timebestilling som før.

Les mer (ekstern lenke)

VIKTIG BESKJED TIL ALLE PASIENTER SOM BENYTTER SEG AV ONLINE-FUNKSJONER

20. august 2018

Vi er i dag blitt informert om at vår journalleverandør og vår leverandør av online-tjenester har brutt samarbeidet med hverandre. Dette medfører at det allerede f.o.m. 23.08.18 kl 00.01 ikke lenger vil være mulig å booke timer online. Man vil heller ikke få påminnelse på kommende timer på SMS.

Dette er stekt beklagelig, men utenfor vår kontroll.

Gjøvik legesenter vil se på hvilke alternativer som er tilgjengelig.

Vikarer ved Gjøvik legesenter

5. juli 2018

I Tore Hansens praksis: Wilhelm Grini Johansen fra 1. juli

I Kim Sandlis praksis:    Ingen vikar i juli.   
                                   I ukene 31, 32, 33, 35 (ikke 34): Edin Taslaman. 
                                   01.09.18 - 28.02.19: Simon Spanggård Buss

Vikarer ved Gjøvik legesenter fra 1. juli 2018

20. juni 2018

Wilhelm Grini Johansen vikarierer i Tore Hansens praksis fra 1. juli

 Edin Taslaman vikarierer i Kim Sandlis praksis i ukene 31, 32, 33, 35. Ferieavvikling i juli (dvs. øyeblikkelig hjelp håndteres av senterets øvrige leger).

VIKARER VED GJØVIK LEGESENTER

17. desember 2017

Fra og med 1. januar 2018 jobber følgende vikarer ved Gjøvik legesenter:

Daniel Tekle (i tidligere praksis til Tore Hansen)

Wilhelm Grini Johansen (i tidligere praksis til Kim Sandli)

18.10.17 Forbrukerrådet har testet fastlegekontorer - Gjøvik legesenter kom godt ut

18. oktober 2017

Totalt 1374 kontorer er testet og fått poeng for å være imøtekommende og gi god og relevant informasjon, og for å være lett tilgjengelig digitalt. Gjøvik legesenter kom på fjerdeplass i Oppland og blant de 100 beste legekontorene på landsbasis (av totalt 1374).

VIKTIG INFORMASJON TIL KIM SANDLIS PASIENTER

4. oktober 2017

Samtlige av pasienter som tidligere har stått på Kim Sandlis liste har fått brev fra HELFO om at de er uten fastlege, og vi har hatt mange henvendelser til legekontoret fra pasienter rundt dette og hvordan de skal forholde seg til dette.

Listen til Kim Sandlis pasienter ivaretas av vikar, i skrivende stund av Erlend Refsdal (inntil videre ut året), og de av Sandlis pasienter som har behov for legehjelp skal ta kontakt med oss på vanlig måte, og vil få hjelp. Ved spørsmål rundt fastlegelisten anbefales det at man tar kontakt med Gjøvik kommune.

Vikar i Kim Sandlis pasient

20. september 2017

Fra 2. oktober vikarierer Erlend Refsdal i Kim Sandlis praksis (mandager til torsdager).

Gjøvik legesenter benytter Pasientpost

7. juni 2017

Gjøvik legesenter benytter Pasientpost, en sikker portal for kommunikasjon ut til pasientene. Når legen sender et brev til pasienten, vil pasienten motta en SMS på mobiltelefon, e-post eller i Helserespons-appen med en lenke til brevet fra legen. Pasienten må logge seg inn med BankID for å lese brevet. Dette er helt trygt. Les mer på www.pasientpost.no.

Åpningstider i påsken

11. april 2017

Onsdag 12.04.17 stenger legesenteret kl 12.00.

Ved behov for akutt legehjelp i påsken, kontakt Gjøvik interkommunale legevakt tlf. 116117.

Vi ønsker alle våre pasienter en god påske!

TIL DR SANDLIS PASIENTER

31. mars 2017

Fra og med. 3. april ivaretas Dr Sandlis pasienter av de to erfarne legene Peter Erik Petersen og Fredrik Ørlyng.

Dr. Petersen jobber mandager og tirsdager (ikke i påskeuka).

Dr Ørlyng jobber onsdager og annenhver fredag.

Nye åpningstider

5. desember 2016

F.o.m. 02.01.17 er det nye åpningstider ved Gjøvik legesenter: Mandag-fredag kl 08.00-15.00.

 

F.o.m. 09.12.16 er det nye åpningstider på laboratoriet:

Mandag-torsdag kl 08.00-14.30

Fredager kl 08.00-12.00. Første fredag hver måned åpner laboratoriet først kl 08.30.

Influensavaksine

29. september 2016

Gjøvik legesenter har vaksinasjonsdager 5. og 6. oktober. Det er ikke nødvendig med timebestilling.

Pris: Kr. 150,-

Les mer her om hvem som bør vaksinere seg.

Tilbakeringfunksjon på sentralbordet

5. august 2016

F.o.m. i dag kan man velge å bli ringt opp igjen når man står i telefonkø til vårt sentralbord. Man beholder sin plass i køen. Det er viktig at man da er tilgjengelig ved telefonen da man kun blir oppringt én gang.

Bestill time selv på nettet

2. mai 2016

NYHET: Unngå telefonkø og å vente på svar på SMS. Nå kan du selv finne ledig time og bestille på våre hjemmesider. Tjenesten forutsetter at den enkelte lege har lagt ut timer for nettbestilling. Trykk på den blå boksen merket "Legetime" for å finne ledige timer! Timer som er bestilt på SMS kan du selv endre på våre hjemmesider.

Legesenteret stengt 12. og 13. april 2016

22. mars 2016

Gjøvik legesenter er stengt 12. og 13. april pga. bytte av journalsystem.

 Ved behov for øyeblikkelig hjelp disse dagene tas det kontakt med daglegevakta på Gjøvik interkommunale legevakt tlf 116117.

 Vi ber om at resepter, sykemeldinger m.m. ordnes før disse datoene, da dette ikke vil bli ordnet via legevakten.

Åpningstider påsken 2016

6. mars 2016

Mandag 21. mars: Kl 08.00-15.30

Tirsdag 22. mars: Kl 08.00-15.30

Onsdag 23. mars: Kl 08.00-12.00

Stengt Skjærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag.

Åpningstider jul og nyttår 2015

18. desember 2015

Mandag 21.12: Kl 08.00-15.00

Tirsdag 22.12: Kl 08.00-15.00

Onsdag 23.12: Kl 08.00-15.00

Torsdag 24.12: Stengt

Mandag 28.12: Kl 08.00-15.00

Tirsdag 29.12: Kl 08.00-15.00

Onsdag 30.12: Kl 08.00-15.00

Torsdag 31.12: Stengt.

 

Influensavaksinering

6. oktober 2015

Årets influensavaksine har kommet. Det er egne vaksinasjonsdager ved Gjøvik legesenter 9. oktober og 13. oktober, begge dager kl. 08.00 - 14.30.

Gjøvik legesenter er stengt 25. september.

11. september 2015

Fredag 25. september er Gjøvik legesenter stengt.

Vikar for oss ved behov for øyeblikkelig hjelp er Sentrum legesenter, men alle henvendelser skal gå via Gjøvik legevakt, tlf. 116117.

Ferieavvikling ved Gjøvik legesenter

29. juni 2015

I ukene 27 - 33 (29/6 - 16/8) er det ferieavvikling ved Gjøvik legesenter. Det vil si at vi jobber med redusert bemanning og en del problemstillinger som ikke haster må vente.

Legenes ferie:

Uke 27: Dr Breiby, Dr Hansen, Dr Sandli

Uke 28: Dr Breiby, Dr Hansen, Dr Sandli

Uke 29: Dr Breiby, Dr Kastner, Dr Thune

Uke 30: Dr Weldingh, Dr Kastner, Dr Thune

Uke 31: Dr Weldingh, Dr Sandli, Dr Thune

Uke 32: Dr Weldingh, Dr Hansen, Dr Sandli

Uke 33: Dr Hansen, Dr Kastner

Åpningstider

29. juni 2015

Legesenterets åpningstider:
Mandag-fredag : 08.00 til 15.30

Laboratoriet
Blodprøver, urinanalyser, EKG, sårskift, vaksiner m.m.
Mandag-fredag: 08.00 til 14.30

Telefonhenvendelser
Timebestilling, reseptfornyelse og andre spørsmål: mandag-fredag 08.30 til 11.30 og 13:00 til 15:00

Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger er anledning til å rette pasientsensitive forespørsler til e-post, jfr. Personopplysningsloven, Helseregisterloven og Helsepersonelloven, samt de respektive forskrifter. Benytt i stedet vårt sikre SMS-system. Vi vil ikke lenger lese og besvare e-post med personsensitiv informasjon.