Senteret sitt bannerbilde

Priser

Priser hos fastlegen

gjeldende fra 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt..............................152/257

Sykebesøk på dagtid/kveld..................................................................................................205/328

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk.......................................49/48

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud...................................................54

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett..........................................................................65

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver...........................................................................54

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemerog mikroskopering av urinsediment...............................................................................................54

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner

Utskrift av journal...........................................................................................................................85

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen.................................114

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m...............................................................61

- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m........................................................................91

- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m..........................................................................128

- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m...........................................................................173

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.....................................................................................................Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten...................................59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalttime eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist..............................................................154/251

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraretbelaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette................................Etter kostnad