Pga. videreutdannelse har Stein Ødegården vikar i sin praksis fra 1. august 2019 til 1. september 2020. Vikar er Kazaaf K. Hussain.