Vi anbefaler publikum om å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttets hjemmeside for siste informasjon om coronavirus. Her finnes også oppdaterte reiseråd og informasjon om hvem som skal testes for coronarvirussmitte. Lenke til Folhehelseinstituttes sider om coronavirus.

Dersom du oppfyller kriteriene for å testes for coronavirus, skal du kontakte legekontoret per telefon (ikke sms, og ikke uanmeldt oppmøte). Det vil da bli gjort avtale med deg om hvor og hvordan du skal testes. Er du i tvil om du skal testes eller ved andre spørsmål, kontakter du oss per telefon.

Dersom du trenger kontakt med legevakt ved mistanke om coronasmitte, er det viktig at du også kontakter legevakten telefonisk og heller ikke der møter opp uanmeldt. Dette er for å hindre eller begrense evt. smitte.