Folkehelseinstituttet har i dag satt restriksjoner på hvem som kan få lungebetennelsesvaksine, da lagrene er begrensede.

Per d.d. er det nedenstående pasientgrupper som kan få pneumokokkvaksine. Alle andre pasienter må vi avvise inntil det kommer nye, tilstrekkelig mengder forsyninger. Vi gjør samtidig oppmerksom på at lungebetennelsesvaksinen ikke vil beskytte mot en evt. coronainfeksjon, men kan beskytte mot samtidige lungeinfeksjoner av andre årsaker.

 

  • Hivinfeksjon / AIDS
  • Stamcelletransplantasjon
  • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • Organtransplantasjon