På bagrunn av den pågående pandemien og de råd som har kommet fra helsemyndighetene med begrenset sosial kontakt, henstiller vi om at ikke påtrengende nødvendige henvendelser (f.eks. helsekontroller hos friske) utsettes inntil videre. Det som kan løses per telefon, tar vi nå per telefon. Legen kan velge å omgjøre timen din til en telefontime, dersom legen vurderer at det er forsvarlig. Du blir i såfall varslet om dette. De som trenger fysisk legeundersøkelse får selvfølgelig det.