Informasjon om korona-telefon for innbyggere i Gjøvik Kommune.

Fra fredag 13.03.20 kl 08.30 er det opprettet egen publikumstelefon for korona-hendendelser for innbyggere i Gjøvik Kommune, bl.a for å avlaste fastleger og legevakt.

Telefonen har åpningstid på hverdager mellom kl 08.30 – 15.00

Telefonnummer er: 611 58 911

Telefonen er betjent av helsepersonell som kan svare på spørsmål om:

  • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
  • Hvordan forholder jeg meg til karanten/isolasjon?
  • Trenger jeg koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?

Kommune viser ellers til oppdatert informasjon på vår nettside: https://www.gjovik.kommune.no/

og Folkehelseinstituttets sider:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/