For å unngå smitte tar vi kun i mot øyeblikkelig hjelp og helt nødvendige konsultasjoner fysisk på kontoret. Alt det andre forsøker vi å ordne på telefon- eller videokonsultasjon. Se informasjon lenger oppe på denne siden om hvordan du bestiller telefon- eller videokonsultasjon.

 

NB: Har du luftveissymptomer, skal du ikke inn på fastlegekontoret. Dette er for å hindre evt. smitte. Gjøvik kommune har åpnet egen luftveispoliklinikk på Øverby. Dersom du har luftveissymptomer og tror du trenger legetilsyn, kontakter du oss på telefon eller sms og blir så kontaktet av fastlege, som vurderer om du trenger tilsyn. Dersom du trenger tilsyn, vil fastlege henvise deg til luftveispoliklinikken og du blir da kontaktet av luftveispoliklinikken for å gjøre nærmere avtale. Det er ikke mulig å reise direkte til luftveispoliklinikken uten avtale.

 

Vi får mange spørsmål om sykemeldinger. Per 19.03.20 er det følgende som gjelder:

Følgende grupper kan ha rett på sykemelding:


• Smittet eller antatt smittet. Pasienter som er eller antas å være smittet
av koronavirus har rett på sykmelding
• Karantene. Pasienter som er i gruppen helsemyndighetene har pålagt
karantene har rett på sykmelding. Dette gjelder også dersom
kommunelegen har pålagt pasienten karantene. Sykmeldinger ved
karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla
pasienten karantene.
• Når noen andre i husstanden er smittet. Vurder først mulighet for
hjemmearbeid eller karantene.

 

Følgende grupper har ikke rett på sykemelding:

• Permitterte som ikke er syke eller pålagt karantene. De kan registrere
seg som arbeidssøker og søke om dagpenger.
• Selvstendig næringsdrivende i stengte virksomheter.
• De som er hjemme som følge av stengte skoler og barnehager. De
kan bruke omsorgsdager.
• De som er hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene. NAV
oppfordrer dem til å finne løsninger med arbeidsgiver.
• Friske pasienter i risikogrupper. NAV oppfordrer dem til å finne løsninger med arbeidsgiver.

 

Vi oppfordrer alle til å lese seg opp på gjeldende råd på nav.no før de kontaker oss.

 

Helseattester inkl. førerkortattester

Helseerklæringer for arbeid på petroleumsvirksomhet, for sjømenn og førerkort får forlenget gyldighet på 6 måneder. Førerkortinnehavere over 80 år gis rett til å kjøre i tre måneder ekstra. Forlengelse av førerkortgyldighet gjelder ikke i de tilfellene hvor det er satt begrensninger av helsemessige årsaker.