Paul A. Thevanathan er vikar for Ole Petter Weldingh for i perioden 31.08.20 - 02.10.20. De som har time hos Dr Weldingh i denne perioden blir automatisk overført til Dr Thevanathan.