Vi har i skrivende stund ikke mottatt årets influensavaksine ennå, men forventer at denne er på plass innen uke 42 og vi vil da starte vaksinasjon av personer i risikogruppen. Influensavaksinen er i år forbehold personer i risikogruppen frem til 01.12.20. Hvem som er i risikogruppen kan du lese om lenger ned i teksten.

I år kommer influensavaksinasjonen ved vårt kontor til å foregå på ettermiddagstid, da vi må unngå at det samles for mange mennesker på venterommet samtidig. I første omgang settes vi opp nedenstående datoer, alle dagene fra kl 1600-1800, og det må gjøres avtale med legekontoret på forhånd. Dvs. det blir ikke drop-inn i år. Vennligst ikke møt mer enn 5 minutter før avtalt tid.

Tirsdag 13. oktober

Onsdag 14. oktober

Torsdag 15. oktober

Mandag 19. oktober

Tirsdag 20. oktober

Onsdag 21. oktober

Torsdag 22. oktober

Pris: Kr. 50,- (gratis for de med frikort)

 

Følgende personer er i risikogruppen for alvorlig influensa:

 

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av leg

I tilegg anbefales vaksinen til følgende grupper: Helsepersonell med pasientkontakt, husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar, svinerøktere og andre med regelmessig kontakt med levende griser.