Legesenterets åpningstider:
Mandag-fredag : 08.00 til 15.30

Laboratoriet
Blodprøver, urinanalyser, EKG, sårskift, vaksiner m.m.
Mandag-fredag: 08.00 til 14.30

Telefonhenvendelser
Timebestilling, reseptfornyelse og andre spørsmål: mandag-fredag 08.30 til 11.30 og 13:00 til 15:00

Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger er anledning til å rette pasientsensitive forespørsler til e-post, jfr. Personopplysningsloven, Helseregisterloven og Helsepersonelloven, samt de respektive forskrifter. Benytt i stedet vårt sikre SMS-system. Vi vil ikke lenger lese og besvare e-post med personsensitiv informasjon.