I ukene 27 - 33 (29/6 - 16/8) er det ferieavvikling ved Gjøvik legesenter. Det vil si at vi jobber med redusert bemanning og en del problemstillinger som ikke haster må vente.

Legenes ferie:

Uke 27: Dr Breiby, Dr Hansen, Dr Sandli

Uke 28: Dr Breiby, Dr Hansen, Dr Sandli

Uke 29: Dr Breiby, Dr Kastner, Dr Thune

Uke 30: Dr Weldingh, Dr Kastner, Dr Thune

Uke 31: Dr Weldingh, Dr Sandli, Dr Thune

Uke 32: Dr Weldingh, Dr Hansen, Dr Sandli

Uke 33: Dr Hansen, Dr Kastner