Gjøvik legesenter er stengt 12. og 13. april pga. bytte av journalsystem.

 Ved behov for øyeblikkelig hjelp disse dagene tas det kontakt med daglegevakta på Gjøvik interkommunale legevakt tlf 116117.

 Vi ber om at resepter, sykemeldinger m.m. ordnes før disse datoene, da dette ikke vil bli ordnet via legevakten.