NYHET: Unngå telefonkø og å vente på svar på SMS. Nå kan du selv finne ledig time og bestille på våre hjemmesider. Tjenesten forutsetter at den enkelte lege har lagt ut timer for nettbestilling. Trykk på den blå boksen merket "Legetime" for å finne ledige timer! Timer som er bestilt på SMS kan du selv endre på våre hjemmesider.