Fra 2. oktober vikarierer Erlend Refsdal i Kim Sandlis praksis (mandager til torsdager).