Senteret sitt bannerbilde

Nyttig informasjon

Rutiner ved legesenteret
Ved fremmøte til bestilt time, ber vi deg si fra i luken, slik at legesekretæren vet at du er kommet.
Har du med urinprøver el. leveres disse til legesekretæren ved fremmøte.
Legen vil komme å hente deg på venteværelse når det er din tur.

Vi legger vekt på å holde tiden best mulig, slik at du skal slippe unødig venting. For vanlige timer er det satt av 20 minutter, og på den tiden kan vi stort sett håndtere en problemstilling.
Når du er ferdig hos legen, ber vi deg igjen henvende deg i luken. Her vil legesekretæren ta imot betaling, og hvis du skal ta blodprøver el. blir du hentet inn til laboratoriet.

Prøvesvar
Når du har tatt prøver, vil du normalt ikke få beskjed om resultatet hvis prøvene er normale. Hvis du uansett ønsker svar, kan du ringe oss for å få resultatene.

Betaling og priser
Du kan gjerne betale med kort.
Du kan betale konsultasjon med giro, men kun etter avtale med legen. Det påløper da et faktureringsgebyr, for tiden på kr. 64,-. Giroinnkreving foretas av Odin kapital, og all henvendelse om faktura og giro må stilles direkte til dem.  

For priser viser vi til oppslag på venteværelset. Vi følger normaltariffen for allmennleger i fastlegeordningen.
For attester og en del andre tjenester er det egne priser.