Senteret sitt bannerbilde

Om oss


Vårt mål for virksomheten ved legesenteret
Grålum legesenter er et allmennlegekontor som skal drive allmennmedisinsk virksomhet i tråd med gode faglige og etisk aksepterte standarder som bidrar til å forebygge, utrede og behandle sykdom og skade, og som fremmer helse og trivsel hos brukerne av legesenteret. Vi ønsker å gi våre pasienter så god medisinsk omsorg som mulig og legger vekt på tilgjengelighet og betydningen av stadig faglig oppdatering. Vår virksomhet skal være i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Vårt syn på kvalitet
Kvalitet betyr at brukeren møtes med respekt og forståelse og har innflytelse på den behandling han eller hun mottar. Det forventes at brukeren møter helsepersonellet med respekt. Kvalitet er effektiv ressursutnyttelse og minst mulig ventetid. Kvalitet betyr at faren for feilbehandling er minst mulig. Kvalitet betyr at vi respekterer taushetsplikten og behandler personlige opplysninger konfidensielt. Kvalitet betyr at lege og legesekretær samarbeider godt, at vi er faglig ajour og viser respekt for hverandres arbeid.

Tilgjenglighet
Vi ønsker å være lett tilgjengelig for deg. Via vår SMS tjeneste kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet hvor enn du måtte befinne deg i verden.

Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.