Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


Influensavaksine

27. oktober 2022 kl. 15:00

Influensavaksinering for alle innbygjarar i Gulen, fredag 28.10.22, på Dalsøyra skule.

Drop-in mellom klokka 10:00-14:00. Alle må vente 20 minutt etter vaksinering.

Vaksina kostar 200,- per person.  

Legesituasjonen

27. oktober 2022 kl. 14:57

«Framover mangler vi ein fast lege i ei av stillingane våre. Rekrutering av nye legar er krevjande. Vi har utlyst stilling, men til no er det ikkje søkjarar. For å redusere pågangen hjå dei andre legane har vi leigd inn ein lege frå eit vikarbyrå. Han vil vere her ca. 4 månader.

Vi har såleis to faste legar, ein vikar og ein turnuslege i månadane som kjem. Pasientar kan oppleve noko lenger ventetid på ordinære legetimar, då vi må prioritere pasientar som kjem til legevakt. Vi ber om forståing for personellsituasjonen legekontoret har, og beklagar om det blir noko ventetid.»

Reseptar

22. september 2022 kl. 13:50

Vi oppfordar deg til å kontakte oss nokre dagar før reseptar treng fornying. I utgangspunktet blir reseptar godkjent på slutten av dagen.