Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Lars Christian Naterstad Lervik

Fastlege, PhD

Magnus Bjørnaas

Vikar for Njål Mæland

Magnus har bred erfaring fra allmennmedisinsk arbeid i Oslo.

Torbjørn Øien

Fastlege, Spes. Allmennmedisin, PhD, deleliste med Else Rekstad

Else Rekstad

Fastlege, Spes. Allmennmedisin, deleliste med Torbjørn Øien.

Njål Flem Mæland

Fastlege, Spes. Allmennmedisin (permisjon aug20 - aug 21)

Hans Ove Grøntvedt

Fastlege, Spes. Allmennmedisin, Offshorelege

Torild Rødseth Brede

Fastlege, Spes. Allmennmedisin

Frode Helland

Fastlege, Spes. Allmennmedisin