Senteret sitt bannerbilde

Legen informerer
FastlegeordningaFastlegeordninga

Kvar lege har eit tak på kor mange fastlegepasientar han eller ho kan ha. Ut frå dette er enten lista åpen - da kan ein melde seg på lista, eller lista er lukka - da kan ein ikkje melde seg på lista. Sjølv om lista er lukka, kan ein få plass til barna til ein listepasient.

Legen eller legekontoret har ikkje noken innflytelse på kva pasientar som får plass på lista. Legen skal prioritere eigne listepasientar. 


På denne sida Min fastlege kan du få informasjon om legar som har ledig plass på listene og også bytte fastlege direkte på internett.

Meir informasjon om fastlegeordninga kan du finne på Helfo.