Er helsen god, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil tre år.

Du kan fornye førerkortet med gyldighet utover 80 år fra du har fylt 77 år, forutsatt at helseattesten også er utstedt fra fylte 77 år. Det vil si at dersom du for eksempel fornyer førerkortet med helseattest når du er 78 år, og helseattesten ble utstedt for tre år, vil du få gyldighet til 81 år. 

Dersom du har fornyet førerkortet med helseattest før du har fylt 80 år, og allerede har gyldighet utover 80-årsdagen, forholder du deg til utløpsdatoen på baksiden av førerkortet med tanke på når du må fornye med ny helseattest.

Er du mellom 75 og 80 år?

Før 19. juni 2019 måtte førerkortet fornyes med helseattest fra fylte 75 år, og førerkortet fikk inntil tre års gyldighet. Dersom du fornyet førerkortet før 19. juni 2019, og helseattesten ble utstedt med gyldighet på tre år, kan du fornye førerkortet uten helseattest neste gang det skal fornyes. Gyldigheten på ditt nye førerkort vil da bli satt til dagen før du fyller 80 år. Ble helseattesten derimot utstedt med mindre enn tre års gyldighet, må du fornye førerkortet med helseattest før det utløper.

Har du førerkort som utløper dagen før 75-årsdagen?

Før 19. juni 2019 fikk du gyldighet til dagen før du fyller 75-år ved fornyelse av førerkort etter at du hadde fylt 60 år. Hvis du har førerkort som utløper dagen før 75-årsdagen, kan du fornye førerkortet uten helseattest, og ny gyldighet vil bli satt til dagen før du fyller 80 år.

Husk at du uansett må oppsøke lege dersom du er usikker på om du oppfyller helsekravene for førerkort.

Fornye på nett eller trafikkstasjon

Førerkortet kan fornyes ved å møte på en trafikkstasjon, eller du kan gjøre det selv ved å logge inn på Din side.

Les mer om hvordan du fornyer førerkortet.

Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest, eventuell synsattest og nytt førerkort gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerett.

Sykdom og kjøring

Husk at du ikke må kjøre ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis bruk av medikamenter gjør at du ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.