Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Herøy Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkomen til vår heimeside. Vi ynskjer å gjere kontakta med oss så enkel som mogleg. Også i desse tidene med koraona.

Du kan bestille time via SMS eller ringe oss.

LAB: For laboratorietenester som blodprøver, B-12-sprøyter og anna er det fint om du tek kontakt, så lager vi ein avtale. Vi har timebestilling for laboratorietenester.

Vi er opptekne av sikkerheit og det skal vere trygt kome hit av omsyn til smitte.

Vanlege ting skjer også i uvanlege tider, så ikkje nøl med å ta kontakt!

KOME I KONTAKT MED OSS NO I KORONATIDA?

Vi har diverre måtte låse dørene våre av omsyn til smittevernet og risikoutsette grupper. Alle skal få den hjelpa dei treng, men vi må minne alle om å IKKJE møt opp på legekontoret utan avtale. Ein ringe legekontoret eller legevakta 116117 før eventuelt oppmøte.

For meir informasjon: https://www.fhi.no/

Vi bed dykk lese oppdatert informasjon på Herøy kommune sine heimesider!

https://www.heroy.kommune.no/aktuelt/informasjon-om-tiltak-i-legetenesta-i-heroy.86823.aspx?fbclid=IwAR1IiCD_H4n5opw_OQ2BOloJfpdJumdMZgIFmGw7_01FyriY9diyWna79eo