Bestilling av Korona-test
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Herøy Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkomen til vår heimeside.
Vi ynskjer å gjere kontakta med oss så enkel som mogleg.
-Også i desse tidene med korona.

NB! Du kan bestille korona-test på nett og velge tidspunkt sjølv! Du kan også bestille time via sms. Det er då ein stor fordel om du oppgir kva du ynskjer time for. NB: Om du vil sjekkast for korona er det viktig at du oppgir symptom om du bestill time på sms eller på nett!

LAB: For laboratorietenester som blodprøver, B-12-sprøyter og anna, er det fint om du tek kontakt, så lagar vi ein avtale. Vi har timebestilling for laboratorietenester, du kan også bestille time på nett. NB: Alle blodprøver må være rekvirert/avtala med lege på førehand. 

Vi er opptekne av sikkerheit og det skal vere trygt kome hit av omsyn til smitte.


KORONA-TESTING

OM DU LURER PÅ OM DU SKAL TESTE DEG FOR KORONA KAN DU ENKELT FÅ SVAR PÅ DET HER: KORONASJEKK

FOR MEIR UTFYLLANDE INFORMASJON:
Om du trur du er sjuk av koronaviruset.

Alle skal få den hjelpa dei treng, men vi må minne alle om å IKKJE møt opp på legekontoret utan avtale. 

For meir informasjon: Folkehelseinstituttet

 

KORONA-VAKSINE

Legane har ved Herøy Legesenter har ut i frå ei faglig sjølvstendig vurdering beslutta å ikkje tilby Jansen-vaksina mot Covid-19, dei oppmodar befolkninga og å følgje det nasjonale vaksinasjonsprogrammet i samsvar med faglege råd frå FHI og Helsedirektoratet.