Bestilling av Korona-test

Ansatte


Aina Huldal

Sjukepleiar

Cecilie Stagstrup

Fastlegevikar, allmennlege

Christian Hjørnevik

Fastlegevikar, allmennlege

Ida Beate Kvalsvik

Fastlege, ALIS

Ida M. Skjønsberg

Lis1

Iren Hjelmeseth

Helsesekretær

Jørn Kippersund

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Kathrine Andersen Remøy

Helsesekretær

Louise Kaldhol

Sjukepleiar

Jan Magne Frislid

Fastlege, allmennlege