Velkommen

Velkommen til Heimdal Helsehus Legesenters nettside.
Her kan du hente informasjon om oss, og hvordan du kan nå oss, og bruke oss. Du kan også finne nyttig informasjon om åpningstider mv.
Du kan nå oss via telefon, post eller SMS. Vi har også en e-postadresse for administrativ kontakt. Denne kan imidlertid ikke brukes for å bestille time eller resept; da må du bruke en av de andre metodene.Viktig informasjon

8. januar 2007 kl. 22:54

Urinprøver

Når man leverer urinprøve til analyse mtp infeksjon er det viktig at det er en "morgenurin" og at det er en "midtstråleurin". Dette innebærer at man tisser i en steril kopp om morgenen. Det er viktig at første stråle går i toalette og at midtstrålen kommer i glasset. Det er også viktig at man vasker seg nedentil før man tar prøven samt at man unngår at strålen kommer i berøring med nærliggende hud.

8. januar 2007 kl. 21:32

Laboratoriet åpner 0730 hver dag

Laboratoriet ved Heimdal Helsehus legesenter åpner hver dag kl 0730 og det er ønskelig at så mange som mulig benytter seg prøvetaking i tiden mellom kl 0730 og 0830. Spesielt gjelder dette pasienter som er innkalt til årskontroller. Det er også flere blodprøver som krever at man er på fastende mage.

8. januar 2007 kl. 21:23

Samarbeid med NTNU, det medisinske fakultet

Heimdal Helsehus legesenter samarbeider med Det medisinske fakultet ved NTNU og det vil derfor til tider være studenter tilstede under legetimene. Dersom du ikke ønsker dette må du si fra før timen.

11. desember 2006 kl. 11:50

Øyeblikkelig hjelp

Hvis du har behov for øyeblikkelig helsehjelp kan du også møte på kontoret uten timeavtale. Hvis du er pasient hos oss vil vi gi deg behandling så raskt vi kan.
Husk også: Hvis du ikke har fastlege, eller har fastlege i annen kommune, eller hvis fastlege ikke er tilgjengelig, kan du bruke annen, tilgjengelig allmennlege ved behov for øyeblikkelig hjelp.
Legene kan dessverre ikke nås direkte på telefon.