Ansatte

Arno de Jong

Fysioterapeut

Christina Ekeren

Fysioterapeut

Jeg er en 25 år gammel jente som kommer fra Gran, men er for tiden bosatt i Oslo. Har en bachelor i fysioterapi fra Høgskolen I Oslo fra 2013. Er nå under veiledning i turnustjeneste på MS senteret I Hakadal.

Ved siden av studiet jobbet jeg frivillig på Skadepoliklinikken ved Høgskolen i Oslo, hvor man blant annet undersøker og behandler akutte skader og gir treningsveiledning . For øvrig har jeg bakgrunn fra idrett, og da spesielt fra håndball. Håndball har vært en stor del av livet mitt inntil 2010, hvor jeg måtte legge opp grunnet kneskade. Da jeg har hatt mange skader, har jeg også fått erfaring med behandlingsforløpene og hva det vil si å være skadet. Jeg har stor tro på skadeforebyggende arbeid og fysisk aktivitet.

 Som Fysiocoach kan jeg tilby personlig treningsveiledning og individuell oppfølging, samt triggerpunktsbehandling/massasje. Da jeg jobber på MS Senteret på dagtid, vil jeg kunne tilby behandlingstimer på ettermiddagen/kveldstid. Jeg kan tilby rask behandlingstime.

 

Jeg er ferdig utdannet fysioterapeut i august 2014, men per dags dato praktiserer jeg som fysiocoach da jeg ikke har gyldig lisens som fysioterapeut før etter endt turnustjeneste.

 

Eli Mette Berge Gundersen

Bioingeniør

Elisabeth Angell

Fastlege spesialist i allmennmed

Fastlege, spes i allmennmedisin
Fra 2008 universitetslektor Institutt for allmenn-og samfunnsmedisin DET MEDISINSKE FAKUTETET Universitetet i Oslo

Henning Bang Larsen

Fastlege Spes. allmennmedisin

Etablerte Harestua Medisinske Senter i 1987. Cand. med. 1984. Spesialist i allmennmedisin 1990. Arbeidet som allmennlege siden 1985 avbrutt av 1 år ved indremedisinsk avd Ringerike sykehus 1990. Fra 2008 Universitetslektor Inst. for allmenn- og samfunnsme

Ingvild Stensland

Fysisk Trener

Janne Oppheim Søllesvik

Fysioterapeut MNFF/Osteopat MNOF

Fysioterapiutd. i Berlin/Tyskland - 1995. Osteopatiutd. med eksamen frå Maidstone i 2000. Tidligere høgskoleutd. i idrett grunn- og mellomfag. Mest erfaring og etterutd. innen idrettsmedisin/aktiv rehab. Fysioterapeut/osteopat på landslagsnivå i håndball i 15 år. Siden 2009 har hun vært fast med damelandslaget i håndball. I 2012 vart hun også medisinsk koordinator på landslaget.

Jørn Wulff

Fastlege - deleliste med dr. Angell

Kaja Lien Smedbråten

Fysioterapeut

Kaja avsluttet fysioterapiutdanningen i Oslo våren 2010. Hun har i etterkant studert psykologifag. Kaja har gjennom turnusåret og videre arbeid fått erfaring fra kommunal fysioterapitjeneste, både rettet mot barn og eldre. Hun har også arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten innen rehabilitering hvor hun har arbeidet med ortopedi, nevrologiske lidelser, muskel-skjelett lidelser og langvarig smerte-problematikk.

Kaja har over lengre tid arbeidet med treningsveiledning og som gruppetreningsinstruktør, både på treningssenter og som fysioterapeut.

Hun har videreutdannet seg innen REDCORD-konseptet og smertebehandling med nåler.

Kaja kan tilby helprivate behandlinger. Henvisning fra lege trengs ikke og man kommer raskt i gang med undersøkelse og adekvat behandling og trening.

Lise Hval

Fastlege

Cand.med. fra Odense, Danmark 2007. Turnustjeneste i København. Har jobbet 1 år som allmennlege på Gran Lege Senter. Startet 1. november 2011 som fastlege på Harestua Medisinske Senter

Mari Bardalen Wiggen

Kiropraktor MNKF

Utdannet fra Syddansk Universitet i Danmark, jobbet tidligere som kiropraktor i Drammen og Lier

Marit Velsand

Legesekretær

Ansatt på kontoret i 1998. Arbeidet som legesekretær i 20 år.

Mimmi Bjerke-Egge

Legesekretær

Silje Mari Wøien

Fysioterapeut

Silje har startet på master i klinisk nevrologisk fysioterapi og tar nå i mot pasienter på Harestua Medisinske Senter med nevrologiske sykdommer og tilstander i sentralnervesystemet, som har henvisning på fysioterapibehandling.

Undersøkelse og behandling i praksis er en sentral del av studiet, og studentene har derfor refusjonsrett med HELFO under studieperioden. Dette er et masterstudie som vil gå over 2 år, og hun vil derfor være tilgjengelig i perioden fra oktober 2016 til mai 2018.

Silje har erfaring fra praksis med ortopedi fra Rikshospitalet og ryggmargsskadde ved Sunnaas. Den siste tiden har hun jobbet med en rekke nevrologiske sykdommer/ lidelser i spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset innlandet, i tillegg til erfaring fra kommunal sektor.

Silje Randen Prestkvern

Fysioterapeut MNFF

Silje avsluttet fysioterapiutdanningen i Oslo våren 2007. Hun har erfaring fra kommunal fysioterapitjeneste rettet mot barn, og fra sykehus med rehabilitering og ortopediske problemstillinger.

Silje har siden høsten 2008 jobbet ved Harestua Medisinske Senter, Fysikalsk avd. Hun har etterutdanning i redcord konseptet, idrettsmedisin, benytter kinesio taping og triggerpunktbehandling med nåler. Silje har også gjennomført flere kurs innen fysioterapeutiske fagområder og har selv idrettsbakgrunn.

I tillegg til å jobbe ved senteret, tar Silje en Mastergrad i Idrettsfysioterapi (2011-13) ved Norges Idrettshøgskole.

Hun tilbyr fysikalsk behandling uten henvisning. Dette innebærer at man som pasient står utenfor den ordinære ventelisten ved instituttet. Da kan man komme raskt i gang med adekvat behandling og treningsopplegg.

Trude Røine-Elsrud

Fysioterapeut MNFF

Fysioterapiutdannet i Nederland - 2001.
Erfaring fra både kommunehelsetjenesten og privat praksis. Jobbet mye med både ortopediske og nevrologiske pasienter.

Åsmund Høyen Solvang

Fysioterapeut MNFF

Åsmund var ferdigutdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Tromsø i 2008. Han har bakgrunn fra jobb som kommunal og privat praktiserende fysioterapeut, og har erfaring med et bredt spekter av ulike muskel- og skjelettlidelser, nevrologi, psykiatri og ortopedi hos både barn og voksne. Parallelt med jobb som fysioterapeut har han flere års erfaring fra treningssenterbransjen, både med personlig trening og gruppetrening.Åsmund har tatt flere kurs innen barnefysioterapi, nevrologi, treningsveiledning og Redcordkonseptet.

 

Åsmund tilbyr behandling både med og uten henvisning fra lege. Han har kort ventetid på behandling uten henvisning.

Legetime:


Resept:

 

Andre henvendelser:

 

Bestill time via SMS:
Send til 2097:
HMSLEGE fødselsdato, ditt navn, grad av hast
(Unngå sensitiv informasjon)

For eksempel:
HMSLEGE 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer


Åpningstider:
Åpningstider:
Legekontor: Mandag- fredag 08.00-15.30
OBS LUKA ER ÅPEN 0830-12.00 og 13.00-14.30.
Timebestilling
Allergivaksinasjon: mandag og tirsdag 8-16
Andre terapeuter: se under overskriftene


Kontakt oss:
Harestua Medisinske Senter
Hadelandsveien 859
2743 HARESTUA
E-post til legesenteret: post@harestua.nhn.no
E-post til fysioterapi: fysio@harestua.nhn.no
Telefon: 61324990


Besøk oss:
Harestua Medisinske Senter
Hadelandsveien 859
2743 HARESTUA

Innkjøring 1oo m nord
for MAXBO

HelseRespons et produkt fra WTW AS

 

Helserespons® is a Norwegian registered trademark in which WTW AS holds the sole ownership. Any and all use of Helserespons® for commercial purposes is strictly prohibited unless otherwise agreed in writing by WTW AS.