Hopp til hovedinnhold

Ansatte


Harald Vadla

Spesialist i hudsykdommer

Spesialistutdannelse fra Haukeland Sykehus 1990-1995.

Startet som hudlege i Levanger i 1996, først som kombinert avtalespesialist og overlege ved sykehuset.

I 2015 flyttet vi fra lokaler i sykehuset til Levanger spesialistsenter på Moan og har siden kun jobbet som avtalespesialist med driftstilskudd.

Jobber også to dager per måned ved hudpoliklinikken i Namsos.

 

Kristine Skjetne

Spesialist i hudsykdommer

Cand med fra NTNU 2008. Turnustjeneste ved St Olavs hospital.

Spesialisering innen hudsykdommer ved St Olavs hospital. Sidespesialisering ved revmatologisk og psykiatrisk avdeling. Har jobbet som lege i spesialisering og overlege ved hudavdelingen St Olavs hospital og lektor ved medisinstudiet NTNU.

Siden april 2018 jobbet som hudlege (avtalespesialist) ved hudpoliklinikken Levanger. 

Laila Berge

Spesialsykepleier i hudsykdommer

Sykepleieutdanningen på Levanger 1995-1997.

Jobbet på Sykehuset Levanger medisinsk avdeling fra 1999-2010.

Startet på Hudpoliklinikken Levanger Juni 2010.

May Åse Nervik

Legesekretær

Nina Meinhardt Bentzen

Helsesekretær

Theis Huldt-Nystrøm

Spesialist i hudsykdommer

20% stilling som hudlege (avtalespesialist) ved hudpoliklinikken Levanger.