Senteret sitt bannerbilde

Driftsopplysninger

Info. vedrørende drift

Kontoret driver vanlig allmennpraksis og er et autorisert sjømannslegekontor.

Alle legene har første del av dagen reserverte timeavtaler. Resten av dagen brukes til å behandle pasiente som av ulike grunner har behov for time samme dag .
I nødvendige tilfelle foretas det hjemmebesøk

Legene samarbeider og med NTNU og underviser medisinstudenter. Derfor vil det i perioder være en medisinstudent som arbeider ved kontoret. Denne studenten mangler kun litt på å være ferdig utdannet lege. Studenten vil foreta selvstendige konsultasjoner og vil ha meget kort ventetid på time. Studenten følges daglig opp av en av legsenterets faste leger.
Det er selvfølgelig frivillig om en vil ha konsultasjon hos studenten.

Hver torsdag ettermiddag/kveld drives Idungården Ortopediske Klinikk ved kontoret
Her behandles muskel/skjelettlidelser av dr. Halldorsson i samarbeide med
Fysioterapeut Stig Fossum.
Timebestilling kan gjøres via de oppsatte bestillingskanalene.