Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Nå under Koronaperioden, er det opprettet mulighet for videokonsultasjoner. Dere henvender dere på vanlig måte, men vil ved hensiktsmessighet få tilbud om videokonsultasjon. Det sendes da en SMS fra legen og dere følger løpende instruksjoner mottatt på SMS.

Vi vil i tiden som kommer være veldig liberale med å opprette kontakt via video, og ber instendig om at dere som måtte ha problemer fra luftvegene ikke møter på legesenteret men kontakter oss via SMS eller telefon.

Vi ber og alle som har andre hovedproblemer, men i tillegg har eller har hatt luftvegsplager de siste 4 ukene fra i dag 15.3 og framover, om å benytte seg av samme tilbud.

Alle Koronarelaterte henvendelser og konsultasjoner er kostnadsfrie.

For alle dere andre er legesenteret åpent for alle problemstillinger i tråd med vanlig drift.

Venterommet er gjort om og stolene er plassert med  1 meters mellomrom. Vi ber om at de ikke flyttes på

 

 

Now during the Coronavirus period, the possibility of video consultation has been created. You are approached in the usual way, but will be offered video consultation as appropriate. After contacting the doctor office by SMS or phone, you will receive an SMS from the doctor and you follow the ongoing instructions received by SMS.

 

In the coming weeks, we will be liberal in taking contact via video, and we sincerely ask that those who may have problems of the respiratory tract do not physically meet at the doctor office, and contact us via SMS or phone instead.

 

We ask that everyone who has other illnesses, but has also had airway complaints in the last 4 weeks from today 15.03 onwards to also contact us by SMS or phone.

 

All Coronavirus related inquiries and consultations are free of charge.

 

For all others, the doctor office is open to all issues in line with normal operations.

The waiting room has been rearranged and the chairs are placed with a distance of 1 meter. 

We ask that they do not be moved. 


Informasjon fra myndighetene

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?


Kilde: fhi.no (15.06.2020 kl. 15:00)

Mer informasjon og råd finner du på fhi.no og helsenorge.no. Der vil du finne svar på de fleste spørsmål, og kontaktinfo til informasjonstelefonen for koronaviruset.

Kontakt med legekontoret

Det er ønskelig at pasienter som ikke har behov for å ringe til fastlegen/legekontoret kommuniserer digitalt.

Ved å kommunisere digitalt bidrar du til at de som trenger å snakke med lege/legekontor kommer raskest mulig igjennom på telefon.


For henvendelser