Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Indre Fosen Legetjeneste

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

 

 

INDRE FOSEN LEGETJENESTE HAR FÅTT NYTT TELEFONNUMMER:

41 70 24 00

  

Indre Fosen kommune har fire legekontor;

Rissa med utekontor i Råkvåg og 

Leksvik med utekontor i Vanvikan.


Legevaktsentral (Orkdal): 116 117    (eller 72 48 01 00)
Øyeblikkelig hjelp/ambulanse: 113

  

Leksvik legekontor

Legekontoret er lokalisert på kommunehuset i Leksvik. Fungerer som legevaktkontor på dagtid. 

 

Rissa legekontor

Legekontoret i Rissa er hovedkontoret for legetjenester i Rissa kommune, og fungerer også som legevaktkontor på dagtid. Legekontoret er lokalisert i egen fløy i Rissa Helsetun i Rissa sentrum, avkjørsel midt i bakken opp mot Årnset boligfelt. Følg skilting fra rundkjøring i sentrum.

 

Råkvåg legekontor

Legekontoret i Råkvåg er åpent tirsdager og torsdager men er stengt i sommerferieperioden. Legekontoret er lokalisert i samme bygget som Råkvåg aldershjem i sentrum av Råkvåg.

 

Timebestillinger til Råkvåg avtales ved legekontoret i legekontorets åpningstid, eller helst ved henvendelser til Rissa legekontor. SMS-løsning merket RISSA kan benyttes, skriv inne i meldingen at du vil ha time i Råkvåg.

 

Vanvikan legekontor

Legekontoret er åpent Mandager, torsdager og fredager. 

Det er noe redusert åpningstid om sommeren. Vi anbefaler å ringe legekontoret for åpningstider under ferieavviklingen. 

 

Indre fosen legevakt har telefonnummer 116117

Legevakt er lokalisert i Vanvikan utenfor legekontorenes åpningstid.

Dagtid er legevakt lokalisert på Rissa Legekontor. 

Koronavaksine dose 3+oppfriskningsdose

8. oktober 2021 kl. 16:39

Indre Fosen har startet vaksinering dose 3 til risikogruppen som skal ha den. Det må gå minst 4 uker mellom dose 2 og dose 3 for denne gruppen. 

Risikogruppe med 4 ukers intervall: 

• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon

• alvorlig og moderat primær immunsvikt

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /eresept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten

 

De som ikke tilhører denne gruppen over og er over 65år skal få tilbud om 3.dose/oppfriskningsdose. Det er viktig at det skal gå minst 6 måneder mellom dose 2 og dose 3 for denne gruppen. Vi åpner for bestilling av time fra uke 43.

Bestill time til dose 3 her

 

FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det bør gå én uke mellom. 

 

Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 (dose 3) må ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon. 

 

Mer informasjon om koronavaksine:? 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

For mer informasjon om korona besøk vår hjemmeside her  : https://www.indrefosen.kommune.no/korona/koronavirus-kommunens-infoside.9656.aspx

Influensavaksine

8. oktober 2021 kl. 16:17

Den kommer i uke 42.  

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:  

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 
 • Barn og voksne med: 
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), 
 • diabetes type 1 og 2 
 • leversvikt eller nyresvikt 
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 

Influensavaksinene er gratis til de i risikogrupper og målgrupper (som over) og koster 50kroner til de andre.  

Vaksinen er gratis om du har frikort (husk å ta med dette om det ikke er registrert tidligere).  

 

De som tilhører risikogruppe og målgruppe, som over, kan nå ringe legekontoret for å bestille time til vaksinering 20.10.21 og 21.10.21 (på ettermiddag) i Rissa legekontor og 20.10.21 (på ettermiddag) ved Leksvik legekontor.

Vi ønsker som i fjor at dere som kommer i bil også kan vente i bil i 20 minutter etter vaksineringen--> dette forutsetter at det er en i bilen med deg som ikke vaksineres samme dag/tid. Vent i bilen før vaksinering også så ringer vi når det er klart for deg.   

For de som ikke har muligheten til å komme i bil eller vente i bil, tilbyr vi venterommet.  

 

For de som ikke tilhører risikogruppene eller målgruppene (som over) åpner vi for timebestilling på remin fra uke 44. (lenke for bestilling kommer.)

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer

8. oktober 2021 kl. 12:51

Luftveisklinikken avvikles som teststasjon fra 13.10.21, og dere må da ringe legekontoret om det er ønskelig med test. Vi oppfordrer flest mulig til å ta selvtest hjemme, og ved luftveissymptomer anbefaler vi fortsatt bruk munnbind ved besøk på legekontorene.  

Ved spørsmål ta kontakt med legekontoret.  

 

Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand.  Symptomene kan være tegn på covid-19.  

Det er særlig viktig at du holder deg hjemme i det du får de første tegn på akutt luftveisinfeksjon. Du er mest smittsom de første dagene med symptomer. Vage symptomer kan være vanskelig å tolke, men det er anbefalt at du tester deg for SARS-CoV-2 før du eventuelt går på skole/jobb.  

 

 • Hold deg hjemme. Du bør teste deg for SARS-CoV-2. 
 • Ved vage symptomer kan du gå på skole/jobb samme dag hvis du tester negativt for SARS-CoV-2. Hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør du gå hjem og vurdere å ta en ny test. 
 • Test for SARS-CoV-2 bør foregå i offentlig regi, enten som selvtest utlevert av kommunen eller på teststasjon med bruk av PCR-test eller antigen-hurtigtest. 
 • De du bor sammen med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten.   
 • Hvis du er definert som nærkontakt til husstandsmedlem som har fått påvist covid-19 og du selv får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en test. 

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.   

 

Til deg som skal ta koronatest   

 

Du kan benytte både selvtesting med antigen-hurtigtest hjemme eller testing på teststasjon. Antigen-hurtigtest gir svar i løpet av en halv time, og med PCR-test får du vanligvis svar i løpet av 1-2 dager. 

Hvis du benytter en selvtest som ikke er utlevert av det offentlige, er det anbefalt å bruke en test som er klinisk evaluert og anbefalt av EU for bruk i pandemien (CE-IVD-merket og på EUs «common list»).   

Kontakt lege hvis du blir syk, eller trenger medisinsk hjelp mens du venter på svar.   

 

Dette skal du gjøre ved positiv covid-19-test 

 

 • Ved positiv test er du pålagt isolasjon. 
 • Har du en positiv selvtest, bør du bekrefte denne på teststasjon. 
 • Du bør kontakte kommunen for å informere om positivt testsvar. 
 •  

Dette bør du gjøre ved negativ covid-19-test 

 

 • Ved vage symptomer kan du gå på skole/ jobb samme dag, men hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør du gå hjem og vurdere å ta en ny test  
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter en dag kan du vende tilbake til jobb, skole, bruke offentlig transport etc. 
 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til formen er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer. I de fleste tilfeller bør du holde deg hjemme i et par dager. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit. 
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer bør du kontakte lege for vurdering, også om det er behov for testing for andre luftveisinfeksjoner.