Senteret sitt bannerbilde

Oversikt over legenes ferieuker

7. juni 2019

 • Kjell-Axel Reier    ferie ukene: 30 - 31 - 32

 

 • Trine Haug                 "          27 - 28 - 29 + 31

 

 • Ola Hagen                  "          28 - 29 - 30

 

 • Ola Amundsen            "          29 + 31 - 32

 

 • Karin B. Herud            "          28 - 29 - 30 + 32

 

 • Øyvind B. Bjørnstad    "          30 - 31 - 32

 

Sommer 2019

7. juni 2019

Jeløy Legesenter vil holde åpent i hele sommer. Alle fastleger vil avvikle ferie, men ikke samtidig. Det vil alle virkedager være lege tilstede her for øyeblikkelig hjelp. Vi oppfordrer allikevel alle pasienter til å sørge for å fornye resepter og annet viktig før fastlegen går ut i ferie.

Laboratoriet vil ha lavdrift i ukene: 28 - 29 - 30 - 31

Dette innebærer at vi ikke nødvendigvis kan tilby de samme tjenestene som ellers i året.

Det vil være legen som vurderer hvilke prøver som er nødvendig å prioritere i disse ukene.

 

Lavdrift ved Jeløy Legesenter pga sykdom

21. mai 2019

Det er for tiden nedsatt bemanning ved Jeløy Legesenter. Dette pga sykdom.

Vi kan derfor ikke love at du får tatt prøver eller annet ved vårt laboratorium i forbindelse med ditt legebesøk. Det er legen din som avgjør hvilke prøver som er nødvendig å prioritere.

Håper på forståelse for dette.

 

Influensavaksine sesongen 2018/2019

3. oktober 2018

Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er:

 • Alle fra fylte 65 år

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

 • Barn og voksne med:

  • diabetes mellitus, type 1 og 2

  • kronisk luftveissykdom

  • kronisk hjerte-/karsykdom

  • kronisk leversvikt

  • kronisk nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • nedsatt infeksjonsforsvar

  • betydelig fedme (BMI over 40)

I tillegg til risikogruppene anbefales det at helsepersonell som har pasientkontakt tar vaksinen. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan også utgjøre en betydelig smittekilde for pasienter dersom de selv blir smittet.

Kort om influensavaksinen

 • Influensavirus endrer seg hele tiden. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år. Effekten av vaksinen avtar over tid. Vi anbefaler derfor at vaksinen tas årlig.

 • Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

 • Influensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett sykdomsfølelse og feber, samt ømhet der vaksinen er satt.

NY FASTLEGE

31. august 2016

I 2016 fikk vi en lenge etterspurt utvidelse av antall listeplasser på Jeløy Legesenter. Øyvind Brænne Bjørnstad startet med egen fastlegeliste her i september 2016.

Velkommen til alle nye pasienter!

e-Resept

8. januar 2013

Vi har startet med e-Resept ved Jeløy Legesenter. Papirresepter er fremdeles gyldige etter denne dato, men alle nye resepter blir utstedt som e-Resepter. Mer om e-Resept kan du lese her:

Informasjon e-Resept

Resepten vil normalt være klar å apoteket kl 14:00 dagen etter at du har bestilt den. e-Resept kan bestilles på dine faste medisiner og for medisiner og utstyr som brukes jevnlig, og der legen er kjent med din bruk. Legen kan ha behov for at du møter til time for kontroll, og vil da gi beskjed om dette. 

Når du bestiller e-resept(er) per sms/tlf eller i resepsjonen samtykker du samtidig til at legen går inn i din reseptutveklser og at apoteket utleverer utleveringsmelding til fastlege når de ekspederer dine resepter. Du kan reservere deg fra slikt samtykke muntlig eller per SMS ved forkortelsene "IkkeSR" eller "IkkeUM" på slutten av meldingen.

(IkkeSR = Ikke Samtykke Reseptutveklser).  

(IkkeUM = Ikke Samtykke Utleveringsmelding).

Enhver person har rett til å gi slike reservasjoner, men dette kan også innebære at det blir vanskelig for legen å gjøre en medisinsk forsvarlig vurdering som resulterer i skriving av ny resept.

Bytte fastlege

19. august 2010

Vi får mange henvendelser om bytte av fastlege.

For å få time hos oss utenom legevakt må du være registrert hos oss i fastlegeordningen.

Under lenker kan du finne leger med ledig kapasitet (velg østfold og moss) eller å bytte fastlege. Du kan også ringe fastlegetelefonen på tlf 800 43 573

 

Huskeliste for fastlegeskift:

-ring tidligere lege og be om oversending av journal

-registrert byttedag hos HELFO er kalenderdato 1. måneden etter at du skiftet.

-trenger du time før dette (f.eks øyeblikkelig hjelp) ta med kvittering for fastlegeskift.